Ефемериди на спорите планети и Раху северниот јазел 1930-2030

Транзити на спорите грахи во зодијакот (Ефемериди) и Раху во период 1930 до 2030
(употреба за натални и годишни астролошки карти)
 
Марс Куџа ефемериди 1930-2030
 
05/02/1945  10:30 Mars Јарец-Макара 16/03/1945  07:20
16/03/1945  07:20 Mars Водолија-Кумба 23/04/1945  22:25
23/04/1945  22:25 Mars Риби-Мина 02/06/1945  07:20
02/06/1945  07:20 Mars Овен-Меша 13/07/1945  12:35
13/07/1945  12:35 Mars Бик-Вришаба 27/08/1945  14:25
27/08/1945  14:25 Mars Близнаци-Митуна 22/10/1945  18:30
22/10/1945  18:30 Mars Рак-Карка 14/01/1946  11:45
14/01/1946  11:45 Mars Близнаци-Митуна R 05/04/1946  19:05
05/04/1946  19:05 Mars Рак-Карка 08/06/1946  00:40
08/06/1946  00:40 Mars Лав-Симба 29/07/1946  11:35
29/07/1946  11:35 Mars Девица-Канија 14/09/1946  10:20
14/09/1946  10:20 Mars Терезија-Тула 28/10/1946  03:40
28/10/1946  03:40 Mars Скорпија-Вришчика 08/12/1946  07:55
08/12/1946  07:55 Mars Стрелец-Дхану 16/01/1947  16:15
16/01/1947  16:15 Mars Јарец-Макара 24/02/1947  00:00
24/02/1947  00:00 Mars Водолија-Кумба 03/04/1947  04:05
03/04/1947  04:05 Mars Риби-Мина 12/05/1947  01:50
12/05/1947  01:50 Mars Овен-Меша 21/06/1947  14:00
21/06/1947  14:00 Mars Бик-Вришаба 03/08/1947  14:25
03/08/1947  14:25 Mars Близнаци-Митуна 19/09/1947  12:25
19/09/1947  12:25 Mars Рак-Карка 14/11/1947  12:10
14/11/1947  12:10 Mars Лав-Симба 01/03/1948  08:55
01/03/1948  08:55 Mars Рак-Карка R 29/04/1948  13:05
29/04/1948  13:05 Mars Лав-Симба 05/07/1948  04:00
05/07/1948  04:00 Mars Девица-Канија 24/08/1948  01:40
24/08/1948  01:40 Mars Терезија-Тула 07/10/1948  14:30
07/10/1948  14:30 Mars Скорпија-Вришчика 17/11/1948  20:35
17/11/1948  20:35 Mars Стрелец-Дхану 27/12/1948  00:30
27/12/1948  00:30 Mars Јарец-Макара 03/02/1949  03:10
03/02/1949  03:10 Mars Водолија-Кумба 13/03/1949  04:20
13/03/1949  04:20 Mars Риби-Мина 21/04/1949  01:35
21/04/1949  01:35 Mars Овен-Меша 31/05/1949  13:10
31/05/1949  13:10 Mars Бик-Вришаба 13/07/1949  04:50
13/07/1949  04:50 Mars Близнаци-Митуна 27/08/1949  11:25
27/08/1949  11:25 Mars Рак-Карка 15/10/1949  05:35
15/10/1949  05:35 Mars Лав-Симба 10/12/1949  10:15
10/12/1949  10:15 Mars Девица-Канија 20/04/1950  08:20
20/04/1950  08:20 Mars Лав-Симба R 17/05/1950  17:00
17/05/1950  17:00 Mars Девица-Канија 30/07/1950  01:35
30/07/1950  01:35 Mars Терезија-Тула 15/09/1950  21:40
15/09/1950  21:40 Mars Скорпија-Вришчика 28/10/1950  03:35
28/10/1950  03:35 Mars Стрелец-Дхану 06/12/1950  15:30
06/12/1950  15:30 Mars Јарец-Макара 13/01/1951  22:10
13/01/1951  22:10 Mars Водолија-Кумба 21/02/1951  03:55
21/02/1951  03:55 Mars Риби-Мина 01/04/1951  07:55
01/04/1951  07:55 Mars Овен-Меша 12/05/1951  03:10
12/05/1951  03:10 Mars Бик-Вришаба 23/06/1951  23:45
23/06/1951  23:45 Mars Близнаци-Митуна 07/08/1951  23:35
07/08/1951  23:35 Mars Рак-Карка 24/09/1951  01:25
24/09/1951  01:25 Mars Лав-Симба 12/11/1951  13:30
12/11/1951  13:30 Mars Девица-Канија 06/01/1952  00:35
06/01/1952  00:35 Mars Терезија-Тула 16/08/1952  00:10
16/08/1952  00:10 Mars Скорпија-Вришчика 02/10/1952  13:20
02/10/1952  13:20 Mars Стрелец-Дхану 12/11/1952  20:50
12/11/1952  20:50 Mars Јарец-Макара 22/12/1952  03:05
22/12/1952  03:05 Mars Водолија-Кумба 30/01/1953  03:45
30/01/1953  03:45 Mars Риби-Мина 11/03/1953  02:00
11/03/1953  02:00 Mars Овен-Меша 21/04/1953  15:05
21/04/1953  15:05 Mars Бик-Вришаба 04/06/1953  02:25
04/06/1953  02:25 Mars Близнаци-Митуна 19/07/1953  09:25
19/07/1953  09:25 Mars Рак-Карка 04/09/1953  02:05
04/09/1953  02:05 Mars Лав-Симба 21/10/1953  17:55
21/10/1953  17:55 Mars Девица-Канија 09/12/1953  08:00
09/12/1953  08:00 Mars Терезија-Тула 28/01/1954  20:35
28/01/1954  20:35 Mars Скорпија-Вришчика 27/03/1954  05:55
27/03/1954  05:55 Mars Стрелец-Дхану 10/10/1954  18:50
10/10/1954  18:50 Mars Јарец-Макара 24/11/1954  18:55
24/11/1954  18:55 Mars Водолија-Кумба 05/01/1955  19:20
05/01/1955  19:20 Mars Риби-Мина 16/02/1955  20:35
16/02/1955  20:35 Mars Овен-Меша 01/04/1955  01:25
01/04/1955  01:25 Mars Бик-Вришаба 15/05/1955  19:00
15/05/1955  19:00 Mars Близнаци-Митуна 30/06/1955  21:40
30/06/1955  21:40 Mars Рак-Карка 16/08/1955  20:25
16/08/1955  20:25 Mars Лав-Симба 02/10/1955  22:45
02/10/1955  22:45 Mars Девица-Канија 18/11/1955  16:00
18/11/1955  16:00 Mars Терезија-Тула 03/01/1956  19:50
03/01/1956  19:50 Mars Скорпија-Вришчика 18/02/1956  14:05
18/02/1956  14:05 Mars Стрелец-Дхану 04/04/1956  12:50
04/04/1956  12:50 Mars Јарец-Макара 22/05/1956  14:45
22/05/1956  14:45 Mars Водолија-Кумба 03/08/1956  01:15
03/08/1956  01:15 Mars Риби-Мина 18/08/1956  10:50
18/08/1956  10:50 Mars Водолија-Кумба R 21/11/1956  20:20
21/11/1956  20:20 Mars Риби-Мина 17/01/1957  10:40
17/01/1957  10:40 Mars Овен-Меша 07/03/1957  04:50
07/03/1957  04:50 Mars Бик-Вришаба 23/04/1957  23:00
23/04/1957  23:00 Mars Близнаци-Митуна 10/06/1957  19:15
10/06/1957  19:15 Mars Рак-Карка 28/07/1957  14:35
28/07/1957  14:35 Mars Лав-Симба 13/09/1957  19:00
13/09/1957  19:00 Mars Девица-Канија 29/10/1957  19:10
29/10/1957  19:10 Mars Терезија-Тула 13/12/1957  07:55
13/12/1957  07:55 Mars Скорпија-Вришчика 25/01/1958  08:55
25/01/1958  08:55 Mars Стрелец-Дхану 08/03/1958  03:00
08/03/1958  03:00 Mars Јарец-Макара 18/04/1958  00:30
18/04/1958  00:30 Mars Водолија-Кумба 28/05/1958  23:10
28/05/1958  23:10 Mars Риби-Мина 10/07/1958  23:10
10/07/1958  23:10 Mars Овен-Меша 01/09/1958  21:30
01/09/1958  21:30 Mars Бик-Вришаба 17/11/1958  21:30
17/11/1958  21:30 Mars Овен-Меша R 24/01/1959  09:10
24/01/1959  09:10 Mars Бик-Вришаба 29/03/1959  07:30
29/03/1959  07:30 Mars Близнаци-Митуна 20/05/1959  19:55
20/05/1959  19:55 Mars Рак-Карка 09/07/1959  15:05
09/07/1959  15:05 Mars Лав-Симба 26/08/1959  13:10
26/08/1959  13:10 Mars Девица-Канија 11/10/1959  11:15
11/10/1959  11:15 Mars Терезија-Тула 24/11/1959  06:55
24/11/1959  06:55 Mars Скорпија-Вришчика 05/01/1960  03:20
05/01/1960  03:20 Mars Стрелец-Дхану 14/02/1960  09:25
14/02/1960  09:25 Mars Јарец-Макара 24/03/1960  14:50
24/03/1960  14:50 Mars Водолија-Кумба 02/05/1960  14:00
02/05/1960  14:00 Mars Риби-Мина 11/06/1960  07:35
11/06/1960  07:35 Mars Овен-Меша 23/07/1960  07:15
23/07/1960  07:15 Mars Бик-Вришаба 08/09/1960  20:30
08/09/1960  20:30 Mars Близнаци-Митуна 22/04/1961  18:25
22/04/1961  18:25 Mars Рак-Карка 17/06/1961  13:30
17/06/1961  13:30 Mars Лав-Симба 06/08/1961  11:00
06/08/1961  11:00 Mars Девица-Канија 21/09/1961  22:15
21/09/1961  22:15 Mars Терезија-Тула 04/11/1961  13:50
04/11/1961  13:50 Mars Скорпија-Вришчика 15/12/1961  20:40
15/12/1961  20:40 Mars Стрелец-Дхану 24/01/1962  09:10
24/01/1962  09:10 Mars Јарец-Макара 03/03/1962  20:55
03/03/1962  20:55 Mars Водолија-Кумба 11/04/1962  04:00
11/04/1962  04:00 Mars Риби-Мина 20/05/1962  04:05
20/05/1962  04:05 Mars Овен-Меша 29/06/1962  19:55
29/06/1962  19:55 Mars Бик-Вришаба 12/08/1962  07:20
12/08/1962  07:20 Mars Близнаци-Митуна 29/09/1962  21:30
29/09/1962  21:30 Mars Рак-Карка 10/12/1962  18:50
10/12/1962  18:50 Mars Лав-Симба 10/01/1963  01:45
10/01/1963  01:45 Mars Рак-Карка R 20/05/1963  10:25
20/05/1963  10:25 Mars Лав-Симба 16/07/1963  00:40
16/07/1963  00:40 Mars Девица-Канија 02/09/1963  08:05
02/09/1963  08:05 Mars Терезија-Тула 16/10/1963  10:15
16/10/1963  10:15 Mars Скорпија-Вришчика 26/11/1963  14:10
26/11/1963  14:10 Mars Стрелец-Дхану 04/01/1964  18:55
04/01/1964  18:55 Mars Јарец-Макара 11/02/1964  22:45
11/02/1964  22:45 Mars Водолија-Кумба 21/03/1964  00:10
21/03/1964  00:10 Mars Риби-Мина 28/04/1964  20:35
28/04/1964  20:35 Mars Овен-Меша 08/06/1964  07:05
08/06/1964  07:05 Mars Бик-Вришаба 20/07/1964  23:40
20/07/1964  23:40 Mars Близнаци-Митуна 04/09/1964  15:25
04/09/1964  15:25 Mars Рак-Карка 24/10/1964  22:15
24/10/1964  22:15 Mars Лав-Симба 30/12/1964  11:00
30/12/1964  11:00 Mars Девица-Канија 25/02/1965  02:20
25/02/1965  02:20 Mars Лав-Симба R 15/06/1965  01:30
15/06/1965  01:30 Mars Девица-Канија 09/08/1965  21:05
09/08/1965  21:05 Mars Терезија-Тула 24/09/1965  20:05
24/09/1965  20:05 Mars Скорпија-Вришчика 05/11/1965  12:25
05/11/1965  12:25 Mars Стрелец-Дхану 14/12/1965  19:10
14/12/1965  19:10 Mars Јарец-Макара 21/01/1966  22:55
21/01/1966  22:55 Mars Водолија-Кумба 01/03/1966  01:50
01/03/1966  01:50 Mars Риби-Мина 09/04/1966  02:20
09/04/1966  02:20 Mars Овен-Меша 19/05/1966  17:35
19/05/1966  17:35 Mars Бик-Вришаба 01/07/1966  10:55
01/07/1966  10:55 Mars Близнаци-Митуна 15/08/1966  11:10
15/08/1966  11:10 Mars Рак-Карка 01/10/1966  23:00
01/10/1966  23:00 Mars Лав-Симба 21/11/1966  23:50
21/11/1966  23:50 Mars Девица-Канија 22/01/1967  18:40
22/01/1967  18:40 Mars Терезија-Тула 19/04/1967  05:45
19/04/1967  05:45 Mars Девица-Канија R 04/07/1967  17:25
04/07/1967  17:25 Mars Терезија-Тула 30/08/1967  20:05
30/08/1967  20:05 Mars Скорпија-Вришчика 14/10/1967  01:25
14/10/1967  01:25 Mars Стрелец-Дхану 23/11/1967  07:20
23/11/1967  07:20 Mars Јарец-Макара 01/01/1968  00:10
01/01/1968  00:10 Mars Водолија-Кумба 08/02/1968  14:30
08/02/1968  14:30 Mars Риби-Мина 19/03/1968  03:30
19/03/1968  03:30 Mars Овен-Меша 29/04/1968  08:00
29/04/1968  08:00 Mars Бик-Вришаба 11/06/1968  12:10
11/06/1968  12:10 Mars Близнаци-Митуна 26/07/1968  15:00
26/07/1968  15:00 Mars Рак-Карка 11/09/1968  09:05
11/09/1968  09:05 Mars Лав-Симба 29/10/1968  12:45
29/10/1968  12:45 Mars Девица-Канија 18/12/1968  13:25
18/12/1968  13:25 Mars Терезија-Тула 11/02/1969  11:25
11/02/1969  11:25 Mars Скорпија-Вришчика 10/09/1969  06:05
10/09/1969  06:05 Mars Стрелец-Дхану 26/10/1969  14:05
26/10/1969  14:05 Mars Јарец-Макара 06/12/1969  19:55
06/12/1969  19:55 Mars Водолија-Кумба 16/01/1970  02:05
16/01/1970  02:05 Mars Риби-Мина 25/02/1970  23:40
25/02/1970  23:40 Mars Овен-Меша 09/04/1970  08:15
09/04/1970  08:15 Mars Бик-Вришаба 23/05/1970  11:05
23/05/1970  11:05 Mars Близнаци-Митуна 08/07/1970  04:10
08/07/1970  04:10 Mars Рак-Карка 23/08/1970  23:00
23/08/1970  23:00 Mars Лав-Симба 10/10/1970  04:20
10/10/1970  04:20 Mars Девица-Канија 26/11/1970  10:15
26/11/1970  10:15 Mars Терезија-Тула 12/01/1971  17:40
12/01/1971  17:40 Mars Скорпија-Вришчика 01/03/1971  18:00
01/03/1971  18:00 Mars Стрелец-Дхану 21/04/1971  16:45
21/04/1971  16:45 Mars Јарец-Макара 24/10/1971  07:50
24/10/1971  07:50 Mars Водолија-Кумба 16/12/1971  12:45
16/12/1971  12:45 Mars Риби-Мина 31/01/1972  17:40
31/01/1972  17:40 Mars Овен-Меша 17/03/1972  06:15
17/03/1972  06:15 Mars Бик-Вришаба 02/05/1972  10:25
02/05/1972  10:25 Mars Близнаци-Митуна 18/06/1972  10:10
18/06/1972  10:10 Mars Рак-Карка 04/08/1972  19:15
04/08/1972  19:15 Mars Лав-Симба 20/09/1972  21:15
20/09/1972  21:15 Mars Девица-Канија 06/11/1972  02:05
06/11/1972  02:05 Mars Терезија-Тула 21/12/1972  02:30
21/12/1972  02:30 Mars Скорпија-Вришчика 02/02/1973  22:00
02/02/1973  22:00 Mars Стрелец-Дхану 17/03/1973  17:20
17/03/1973  17:20 Mars Јарец-Макара 29/04/1973  00:10
29/04/1973  00:10 Mars Водолија-Кумба 11/06/1973  03:15
11/06/1973  03:15 Mars Риби-Мина 30/07/1973  02:10
30/07/1973  02:10 Mars Овен-Меша 15/02/1974  11:25
15/02/1974  11:25 Mars Бик-Вришаба 09/04/1974  10:05
09/04/1974  10:05 Mars Близнаци-Митуна 29/05/1974  10:05
29/05/1974  10:05 Mars Рак-Карка 17/07/1974  05:20
17/07/1974  05:20 Mars Лав-Симба 02/09/1974  18:10
02/09/1974  18:10 Mars Девица-Канија 18/10/1974  15:40
18/10/1974  15:40 Mars Терезија-Тула 01/12/1974  16:25
01/12/1974  16:25 Mars Скорпија-Вришчика 12/01/1975  21:50
12/01/1975  21:50 Mars Стрелец-Дхану 22/02/1975  15:00
22/02/1975  15:00 Mars Јарец-Макара 03/04/1975  07:55
03/04/1975  07:55 Mars Водолија-Кумба 12/05/1975  18:55
12/05/1975  18:55 Mars Риби-Мина 22/06/1975  04:25
22/06/1975  04:25 Mars Овен-Меша 04/08/1975  16:00
04/08/1975  16:00 Mars Бик-Вришаба 28/09/1975  05:25
28/09/1975  05:25 Mars Близнаци-Митуна 14/12/1975  04:55
14/12/1975  04:55 Mars Бик-Вришаба R 02/03/1976  14:40
02/03/1976  14:40 Mars Близнаци-Митуна 04/05/1976  18:20
04/05/1976  18:20 Mars Рак-Карка 26/06/1976  05:35
26/06/1976  05:35 Mars Лав-Симба 14/08/1976  02:50
14/08/1976  02:50 Mars Девица-Канија 29/09/1976  06:45
29/09/1976  06:45 Mars Терезија-Тула 11/11/1976  22:30
11/11/1976  22:30 Mars Скорпија-Вришчика 23/12/1976  09:15
23/12/1976  09:15 Mars Стрелец-Дхану 01/02/1977  03:20
01/02/1977  03:20 Mars Јарец-Макара 11/03/1977  20:45
11/03/1977  20:45 Mars Водолија-Кумба 19/04/1977  08:35
19/04/1977  08:35 Mars Риби-Мина 28/05/1977  13:00
28/05/1977  13:00 Mars Овен-Меша 08/07/1977  12:05
08/07/1977  12:05 Mars Бик-Вришаба 21/08/1977  19:20
21/08/1977  19:20 Mars Близнаци-Митуна 12/10/1977  20:45
12/10/1977  20:45 Mars Рак-Карка 16/02/1978  08:15
16/02/1978  08:15 Mars Близнаци-Митуна R 17/03/1978  08:25
17/03/1978  08:25 Mars Рак-Карка 02/06/1978  03:15
02/06/1978  03:15 Mars Лав-Симба 24/07/1978  21:35
24/07/1978  21:35 Mars Девица-Канија 10/09/1978  05:50
10/09/1978  05:50 Mars Терезија-Тула 24/10/1978  01:35
24/10/1978  01:35 Mars Скорпија-Вришчика 04/12/1978  05:15
04/12/1978  05:15 Mars Стрелец-Дхану 12/01/1979  11:50
12/01/1979  11:50 Mars Јарец-Макара 19/02/1979  17:45
19/02/1979  17:45 Mars Водолија-Кумба 29/03/1979  20:25
29/03/1979  20:25 Mars Риби-Мина 07/05/1979  17:05
07/05/1979  17:05 Mars Овен-Меша 17/06/1979  04:05
17/06/1979  04:05 Mars Бик-Вришаба 30/07/1979  00:25
30/07/1979  00:25 Mars Близнаци-Митуна 14/09/1979  08:25
14/09/1979  08:25 Mars Рак-Карка 06/11/1979  11:00
06/11/1979  11:00 Mars Лав-Симба 28/06/1980  23:00
28/06/1980  23:00 Mars Девица-Канија 19/08/1980  06:45
19/08/1980  06:45 Mars Терезија-Тула 03/10/1980  05:15
03/10/1980  05:15 Mars Скорпија-Вришчика 13/11/1980  14:15
13/11/1980  14:15 Mars Стрелец-Дхану 22/12/1980  18:45
22/12/1980  18:45 Mars Јарец-Макара 29/01/1981  21:25
29/01/1981  21:25 Mars Водолија-Кумба 08/03/1981  22:40
08/03/1981  22:40 Mars Риби-Мина 16/04/1981  20:20
16/04/1981  20:20 Mars Овен-Меша 27/05/1981  08:35
27/05/1981  08:35 Mars Бик-Вришаба 08/07/1981  23:55
08/07/1981  23:55 Mars Близнаци-Митуна 23/08/1981  03:05
23/08/1981  03:05 Mars Рак-Карка 10/10/1981  07:20
10/10/1981  07:20 Mars Лав-Симба 02/12/1981  23:35
02/12/1981  23:35 Mars Девица-Канија 22/07/1982  22:25
22/07/1982  22:25 Mars Терезија-Тула 10/09/1982  14:35
10/09/1982  14:35 Mars Скорпија-Вришчика 23/10/1982  08:50
23/10/1982  08:50 Mars Стрелец-Дхану 02/12/1982  01:40
02/12/1982  01:40 Mars Јарец-Макара 09/01/1983  11:10
09/01/1983  11:10 Mars Водолија-Кумба 16/02/1983  19:25
16/02/1983  19:25 Mars Риби-Мина 28/03/1983  02:55
28/03/1983  02:55 Mars Овен-Меша 08/05/1983  00:50
08/05/1983  00:50 Mars Бик-Вришаба 19/06/1983  23:20
19/06/1983  23:20 Mars Близнаци-Митуна 03/08/1983  23:25
03/08/1983  23:25 Mars Рак-Карка 19/09/1983  21:15
19/09/1983  21:15 Mars Лав-Симба 07/11/1983  17:50
07/11/1983  17:50 Mars Девица-Канија 30/12/1983  02:55
30/12/1983  02:55 Mars Терезија-Тула 06/03/1984  18:05
06/03/1984  18:05 Mars Скорпија-Вришчика 03/05/1984  08:05
03/05/1984  08:05 Mars Терезија-Тула R 05/08/1984  00:50
05/08/1984  00:50 Mars Скорпија-Вришчика 25/09/1984  23:05
25/09/1984  23:05 Mars Стрелец-Дхану 07/11/1984  06:10
07/11/1984  06:10 Mars Јарец-Макара 17/12/1984  00:00
17/12/1984  00:00 Mars Водолија-Кумба 25/01/1985  08:30
25/01/1985  08:30 Mars Риби-Мина 06/03/1985  13:15
06/03/1985  13:15 Mars Овен-Меша 17/04/1985  09:10
17/04/1985  09:10 Mars Бик-Вришаба 31/05/1985  01:10
31/05/1985  01:10 Mars Близнаци-Митуна 15/07/1985  11:10
15/07/1985  11:10 Mars Рак-Карка 31/08/1985  03:50
31/08/1985  03:50 Mars Лав-Симба 17/10/1985  13:45
17/10/1985  13:45 Mars Девица-Канија 04/12/1985  14:05
04/12/1985  14:05 Mars Терезија-Тула 22/01/1986  15:50
22/01/1986  15:50 Mars Скорпија-Вришчика 16/03/1986  00:55
16/03/1986  00:55 Mars Стрелец-Дхану 26/09/1986  19:05
26/09/1986  19:05 Mars Јарец-Макара 16/11/1986  16:20
16/11/1986  16:20 Mars Водолија-Кумба 30/12/1986  12:05
30/12/1986  12:05 Mars Риби-Мина 11/02/1987  12:20
11/02/1987  12:20 Mars Овен-Меша 27/03/1987  08:05
27/03/1987  08:05 Mars Бик-Вришаба 11/05/1987  12:40
11/05/1987  12:40 Mars Близнаци-Митуна 26/06/1987  21:45
26/06/1987  21:45 Mars Рак-Карка 12/08/1987  23:30
12/08/1987  23:30 Mars Лав-Симба 29/09/1987  00:05
29/09/1987  00:05 Mars Девица-Канија 14/11/1987  12:05
14/11/1987  12:05 Mars Терезија-Тула 30/12/1987  04:20
30/12/1987  04:20 Mars Скорпија-Вришчика 13/02/1988  02:25
13/02/1988  02:25 Mars Стрелец-Дхану 28/03/1988  15:05
28/03/1988  15:05 Mars Јарец-Макара 12/05/1988  15:25
12/05/1988  15:25 Mars Водолија-Кумба 01/07/1988  06:15
01/07/1988  06:15 Mars Риби-Мина 07/01/1989  19:00
07/01/1989  19:00 Mars Овен-Меша 01/03/1989  00:30
01/03/1989  00:30 Mars Бик-Вришаба 19/04/1989  02:10
19/04/1989  02:10 Mars Близнаци-Митуна 06/06/1989  13:20
06/06/1989  13:20 Mars Рак-Карка 24/07/1989  15:50
24/07/1989  15:50 Mars Лав-Симба 09/09/1989  22:40
09/09/1989  22:40 Mars Девица-Канија 25/10/1989  20:30
25/10/1989  20:30 Mars Терезија-Тула 09/12/1989  04:15
09/12/1989  04:15 Mars Скорпија-Вришчика 20/01/1990  21:15
20/01/1990  21:15 Mars Стрелец-Дхану 03/03/1990  04:45
03/03/1990  04:45 Mars Јарец-Макара 12/04/1990  14:50
12/04/1990  14:50 Mars Водолија-Кумба 22/05/1990  20:40
22/05/1990  20:40 Mars Риби-Мина 03/07/1990  12:55
03/07/1990  12:55 Mars Овен-Меша 19/08/1990  17:20
19/08/1990  17:20 Mars Бик-Вришаба 21/03/1991  23:55
21/03/1991  23:55 Mars Близнаци-Митуна 15/05/1991  19:45
15/05/1991  19:45 Mars Рак-Карка 05/07/1991  09:00
05/07/1991  09:00 Mars Лав-Симба 22/08/1991  14:00
22/08/1991  14:00 Mars Девица-Канија 07/10/1991  12:55
07/10/1991  12:55 Mars Терезија-Тула 20/11/1991  07:00
20/11/1991  07:00 Mars Скорпија-Вришчика 31/12/1991  23:45
31/12/1991  23:45 Mars Стрелец-Дхану 10/02/1992  01:05
10/02/1992  01:05 Mars Јарец-Макара 20/03/1992  01:35
20/03/1992  01:35 Mars Водолија-Кумба 27/04/1992  20:45
27/04/1992  20:45 Mars Риби-Мина 06/06/1992  08:00
06/06/1992  08:00 Mars Овен-Меша 17/07/1992  19:35
17/07/1992  19:35 Mars Бик-Вришаба 01/09/1992  16:55
01/09/1992  16:55 Mars Близнаци-Митуна 03/11/1992  19:50
03/11/1992  19:50 Mars Рак-Карка 22/12/1992  16:20
22/12/1992  16:20 Mars Близнаци-Митуна R 14/04/1993  08:45
14/04/1993  08:45 Mars Рак-Карка 12/06/1993  11:00
12/06/1993  11:00 Mars Лав-Симба 02/08/1993  03:35
02/08/1993  03:35 Mars Девица-Канија 17/09/1993  21:10
17/09/1993  21:10 Mars Терезија-Тула 31/10/1993  12:45
31/10/1993  12:45 Mars Скорпија-Вришчика 11/12/1993  18:20
11/12/1993  18:20 Mars Стрелец-Дхану 20/01/1994  04:35
20/01/1994  04:35 Mars Јарец-Макара 27/02/1994  14:15
27/02/1994  14:15 Mars Водолија-Кумба 06/04/1994  20:30
06/04/1994  20:30 Mars Риби-Мина 15/05/1994  18:50
15/05/1994  18:50 Mars Овен-Меша 25/06/1994  08:00
25/06/1994  08:00 Mars Бик-Вришаба 07/08/1994  11:50
07/08/1994  11:50 Mars Близнаци-Митуна 23/09/1994  23:50
23/09/1994  23:50 Mars Рак-Карка 22/11/1994  15:00
22/11/1994  15:00 Mars Лав-Симба 09/02/1995  22:10
09/02/1995  22:10 Mars Рак-Карка R 11/05/1995  00:55
11/05/1995  00:55 Mars Лав-Симба 10/07/1995  18:30
10/07/1995  18:30 Mars Девица-Канија 28/08/1995  21:30
28/08/1995  21:30 Mars Терезија-Тула 12/10/1995  04:25
12/10/1995  04:25 Mars Скорпија-Вришчика 22/11/1995  09:35
22/11/1995  09:35 Mars Стрелец-Дхану 31/12/1995  13:45
31/12/1995  13:45 Mars Јарец-Макара 07/02/1996  16:55
07/02/1996  16:55 Mars Водолија-Кумба 16/03/1996  18:00
16/03/1996  18:00 Mars Риби-Мина 24/04/1996  15:35
24/04/1996  15:35 Mars Овен-Меша 04/06/1996  02:15
04/06/1996  02:15 Mars Бик-Вришаба 16/07/1996  17:40
16/07/1996  17:40 Mars Близнаци-Митуна 31/08/1996  03:20
31/08/1996  03:20 Mars Рак-Карка 19/10/1996  10:30
19/10/1996  10:30 Mars Лав-Симба 17/12/1996  13:20
17/12/1996  13:20 Mars Девица-Канија 24/03/1997  23:40
24/03/1997  23:40 Mars Лав-Симба R 03/06/1997  16:50
03/06/1997  16:50 Mars Девица-Канија 04/08/1997  04:35
04/08/1997  04:35 Mars Терезија-Тула 20/09/1997  01:50
20/09/1997  01:50 Mars Скорпија-Вришчика 01/11/1997  00:15
01/11/1997  00:15 Mars Стрелец-Дхану 10/12/1997  09:35
10/12/1997  09:35 Mars Јарец-Макара 17/01/1998  14:45
17/01/1998  14:45 Mars Водолија-Кумба 24/02/1998  18:55
24/02/1998  18:55 Mars Риби-Мина 04/04/1998  21:50
04/04/1998  21:50 Mars Овен-Меша 15/05/1998  14:55
15/05/1998  14:55 Mars Бик-Вришаба 27/06/1998  09:30
27/06/1998  09:30 Mars Близнаци-Митуна 11/08/1998  09:00
11/08/1998  09:00 Mars Рак-Карка 27/09/1998  14:15
27/09/1998  14:15 Mars Лав-Симба 16/11/1998  15:00
16/11/1998  15:00 Mars Девица-Канија 12/01/1999  10:20
12/01/1999  10:20 Mars Терезија-Тула 23/08/1999  19:15
23/08/1999  19:15 Mars Скорпија-Вришчика 08/10/1999  12:55
08/10/1999  12:55 Mars Стрелец-Дхану 18/11/1999  06:15
18/11/1999  06:15 Mars Јарец-Макара 27/12/1999  05:50
27/12/1999  05:50 Mars Водолија-Кумба 04/02/2000  01:20
04/02/2000  01:20 Mars Риби-Мина 14/03/2000  18:45
14/03/2000  18:45 Mars Овен-Меша 25/04/2000  04:25
25/04/2000  04:25 Mars Бик-Вришаба 07/06/2000  11:55
07/06/2000  11:55 Mars Близнаци-Митуна 22/07/2000  16:40
22/07/2000  16:40 Mars Рак-Карка 07/09/2000  09:30
07/09/2000  09:30 Mars Лав-Симба 25/10/2000  05:50
25/10/2000  05:50 Mars Девица-Канија 13/12/2000  08:25
13/12/2000  08:25 Mars Терезија-Тула 03/02/2001  10:05
03/02/2001  10:05 Mars Скорпија-Вришчика 10/04/2001  14:45
10/04/2001  14:45 Mars Стрелец-Дхану 10/06/2001  08:05
10/06/2001  08:05 Mars Скорпија-Вришчика R 26/08/2001  17:50
26/08/2001  17:50 Mars Стрелец-Дхану 18/10/2001  17:30
18/10/2001  17:30 Mars Јарец-Макара 30/11/2001  12:35
30/11/2001  12:35 Mars Водолија-Кумба 10/01/2002  14:45
10/01/2002  14:45 Mars Риби-Мина 21/02/2002  01:45
21/02/2002  01:45 Mars Овен-Меша 04/04/2002  21:30
04/04/2002  21:30 Mars Бик-Вришаба 19/05/2002  07:45
19/05/2002  07:45 Mars Близнаци-Митуна 04/07/2002  05:40
04/07/2002  05:40 Mars Рак-Карка 20/08/2002  02:15
20/08/2002  02:15 Mars Лав-Симба 06/10/2002  05:40
06/10/2002  05:40 Mars Девица-Канија 22/11/2002  03:15
22/11/2002  03:15 Mars Терезија-Тула 07/01/2003  18:05
07/01/2003  18:05 Mars Скорпија-Вришчика 23/02/2003  09:10
23/02/2003  09:10 Mars Стрелец-Дхану 12/04/2003  01:00
12/04/2003  01:00 Mars Јарец-Макара 03/06/2003  22:20
03/06/2003  22:20 Mars Водолија-Кумба 05/12/2003  19:45
05/12/2003  19:45 Mars Риби-Мина 24/01/2004  20:10
24/01/2004  20:10 Mars Овен-Меша 11/03/2004  20:40
11/03/2004  20:40 Mars Бик-Вришаба 27/04/2004  20:45
27/04/2004  20:45 Mars Близнаци-Митуна 14/06/2004  07:10
14/06/2004  07:10 Mars Рак-Карка 31/07/2004  21:30
31/07/2004  21:30 Mars Лав-Симба 17/09/2004  00:45
17/09/2004  00:45 Mars Девица-Канија 02/11/2004  02:00
02/11/2004  02:00 Mars Терезија-Тула 16/12/2004  19:40
16/12/2004  19:40 Mars Скорпија-Вришчика 29/01/2005  04:35
29/01/2005  04:35 Mars Стрелец-Дхану 12/03/2005  08:50
12/03/2005  08:50 Mars Јарец-Макара 22/04/2005  20:15
22/04/2005  20:15 Mars Водолија-Кумба 03/06/2005  12:55
03/06/2005  12:55 Mars Риби-Мина 18/07/2005  05:45
18/07/2005  05:45 Mars Овен-Меша 05/02/2006  06:30
05/02/2006  06:30 Mars Бик-Вришаба 03/04/2006  13:10
03/04/2006  13:10 Mars Близнаци-Митуна 24/05/2006  19:00
24/05/2006  19:00 Mars Рак-Карка 13/07/2006  02:35
13/07/2006  02:35 Mars Лав-Симба 29/08/2006  20:25
29/08/2006  20:25 Mars Девица-Канија 14/10/2006  18:20
14/10/2006  18:20 Mars Терезија-Тула 27/11/2006  15:15
27/11/2006  15:15 Mars Скорпија-Вришчика 08/01/2007  15:45
08/01/2007  15:45 Mars Стрелец-Дхану 18/02/2007  02:30
18/02/2007  02:30 Mars Јарец-Макара 29/03/2007  13:45
29/03/2007  13:45 Mars Водолија-Кумба 07/05/2007  17:40
07/05/2007  17:40 Mars Риби-Мина 16/06/2007  16:50
16/06/2007  16:50 Mars Овен-Меша 29/07/2007  05:00
29/07/2007  05:00 Mars Бик-Вришаба 16/09/2007  18:10
16/09/2007  18:10 Mars Близнаци-Митуна 28/04/2008  11:15
28/04/2008  11:15 Mars Рак-Карка 21/06/2008  13:30
21/06/2008  13:30 Mars Лав-Симба 09/08/2008  23:25
09/08/2008  23:25 Mars Девица-Канија 25/09/2008  07:35
25/09/2008  07:35 Mars Терезија-Тула 07/11/2008  22:20
07/11/2008  22:20 Mars Скорпија-Вришчика 19/12/2008  07:05
19/12/2008  07:05 Mars Стрелец-Дхану 27/01/2009  22:00
27/01/2009  22:00 Mars Јарец-Макара 07/03/2009  12:05
07/03/2009  12:05 Mars Водолија-Кумба 14/04/2009  22:05
14/04/2009  22:05 Mars Риби-Мина 23/05/2009  23:30
23/05/2009  23:30 Mars Овен-Меша 03/07/2009  17:45
03/07/2009  17:45 Mars Бик-Вришаба 16/08/2009  12:00
16/08/2009  12:00 Mars Близнаци-Митуна 05/10/2009  05:55
05/10/2009  05:55 Mars Рак-Карка 26/05/2010  12:30
26/05/2010  12:30 Mars Лав-Симба 20/07/2010  03:05
20/07/2010  03:05 Mars Девица-Канија 05/09/2010  23:35
05/09/2010  23:35 Mars Терезија-Тула 19/10/2010  22:55
19/10/2010  22:55 Mars Скорпија-Вришчика 30/11/2010  02:00
30/11/2010  02:00 Mars Стрелец-Дхану 08/01/2011  07:35
08/01/2011  07:35 Mars Јарец-Макара 15/02/2011  12:20
15/02/2011  12:20 Mars Водолија-Кумба 25/03/2011  14:10
25/03/2011  14:10 Mars Риби-Мина 03/05/2011  10:20
03/05/2011  10:20 Mars Овен-Меша 12/06/2011  20:25
12/06/2011  20:25 Mars Бик-Вришаба 25/07/2011  13:55
25/07/2011  13:55 Mars Близнаци-Митуна 09/09/2011  11:15
09/09/2011  11:15 Mars Рак-Карка 30/10/2011  17:40
30/10/2011  17:40 Mars Лав-Симба 21/06/2012  19:35
21/06/2012  19:35 Mars Девица-Канија 14/08/2012  05:20
14/08/2012  05:20 Mars Терезија-Тула 28/09/2012  16:15
28/09/2012  16:15 Mars Скорпија-Вришчика 09/11/2012  05:10
09/11/2012  05:10 Mars Стрелец-Дхану 18/12/2012  10:50
18/12/2012  10:50 Mars Јарец-Макара 25/01/2013  14:05
25/01/2013  14:05 Mars Водолија-Кумба 04/03/2013  16:10
04/03/2013  16:10 Mars Риби-Мина 12/04/2013  15:10
12/04/2013  15:10 Mars Овен-Меша 23/05/2013  04:45
23/05/2013  04:45 Mars Бик-Вришаба 04/07/2013  20:45
04/07/2013  20:45 Mars Близнаци-Митуна 18/08/2013  21:30
18/08/2013  21:30 Mars Рак-Карка 05/10/2013  15:15
05/10/2013  15:15 Mars Лав-Симба 26/11/2013  15:05
26/11/2013  15:05 Mars Девица-Канија 04/02/2014  09:55
04/02/2014  09:55 Mars Терезија-Тула 25/03/2014  05:25
25/03/2014  05:25 Mars Девица-Канија R 14/07/2014  04:15
14/07/2014  04:15 Mars Терезија-Тула 04/09/2014  22:05
04/09/2014  22:05 Mars Скорпија-Вришчика 18/10/2014  09:20
18/10/2014  09:20 Mars Стрелец-Дхану 27/11/2014  08:30
27/11/2014  08:30 Mars Јарец-Макара 04/01/2015  21:30
04/01/2015  21:30 Mars Водолија-Кумба 12/02/2015  08:45
12/02/2015  08:45 Mars Риби-Мина 23/03/2015  18:20
23/03/2015  18:20 Mars Овен-Меша 03/05/2015  19:25
03/05/2015  19:25 Mars Бик-Вришаба 15/06/2015  20:40
15/06/2015  20:40 Mars Близнаци-Митуна 30/07/2015  21:50
30/07/2015  21:50 Mars Рак-Карка 15/09/2015  17:00
15/09/2015  17:00 Mars Лав-Симба 03/11/2015  03:40
03/11/2015  03:40 Mars Девица-Канија 24/12/2015  01:30
24/12/2015  01:30 Mars Терезија-Тула 20/02/2016  12:15
20/02/2016  12:15 Mars Скорпија-Вришчика 17/06/2016  19:15
17/06/2016  19:15 Mars Терезија-Тула R 12/07/2016  09:50
12/07/2016  09:50 Mars Скорпија-Вришчика 18/09/2016  03:15
18/09/2016  03:15 Mars Стрелец-Дхану 01/11/2016  04:10
01/11/2016  04:10 Mars Јарец-Макара 11/12/2016  14:25
11/12/2016  14:25 Mars Водолија-Кумба 20/01/2017  09:20
20/01/2017  09:20 Mars Риби-Мина 01/03/2017  22:10
01/03/2017  22:10 Mars Овен-Меша 12/04/2017  23:45
12/04/2017  23:45 Mars Бик-Вришаба 26/05/2017  21:05
26/05/2017  21:05 Mars Близнаци-Митуна 11/07/2017  10:30
11/07/2017  10:30 Mars Рак-Карка 27/08/2017  04:00
27/08/2017  04:00 Mars Лав-Симба 13/10/2017  11:35
13/10/2017  11:35 Mars Девица-Канија 30/11/2017  00:55
30/11/2017  00:55 Mars Терезија-Тула 17/01/2018  00:45
17/01/2018  00:45 Mars Скорпија-Вришчика 07/03/2018  14:00
07/03/2018  14:00 Mars Стрелец-Дхану 02/05/2018  11:45
02/05/2018  11:45 Mars Јарец-Макара 06/11/2018  03:55
06/11/2018  03:55 Mars Водолија-Кумба 23/12/2018  08:30
23/12/2018  08:30 Mars Риби-Мина 05/02/2019  19:20
05/02/2019  19:20 Mars Овен-Меша 22/03/2019  10:35
22/03/2019  10:35 Mars Бик-Вришаба 07/05/2019  02:25
07/05/2019  02:25 Mars Близнаци-Митуна 22/06/2019  18:55
22/06/2019  18:55 Mars Рак-Карка 09/08/2019  00:20
09/08/2019  00:20 Mars Лав-Симба 25/09/2019  02:05
25/09/2019  02:05 Mars Девица-Канија 10/11/2019  09:55
10/11/2019  09:55 Mars Терезија-Тула 25/12/2019  17:00
25/12/2019  17:00 Mars Скорпија-Вришчика 07/02/2020  23:25
07/02/2020  23:25 Mars Стрелец-Дхану 22/03/2020  10:10
22/03/2020  10:10 Mars Јарец-Макара 04/05/2020  16:10
04/05/2020  16:10 Mars Водолија-Кумба 18/06/2020  15:45
18/06/2020  15:45 Mars Риби-Мина 16/08/2020  13:55
16/08/2020  13:55 Mars Овен-Меша 04/10/2020  05:45
04/10/2020  05:45 Mars Риби-Мина R 24/12/2020  05:50
24/12/2020  05:50 Mars Овен-Меша 22/02/2021  00:05
22/02/2021  00:05 Mars Бик-Вришаба 13/04/2021  20:45
13/04/2021  20:45 Mars Близнаци-Митуна 02/06/2021  02:20
02/06/2021  02:20 Mars Рак-Карка 20/07/2021  13:25
20/07/2021  13:25 Mars Лав-Симба 05/09/2021  23:30
05/09/2021  23:30 Mars Девица-Канија 21/10/2021  21:35
21/10/2021  21:35 Mars Терезија-Тула 05/12/2021  01:30
05/12/2021  01:30 Mars Скорпија-Вришчика 16/01/2022  12:00
16/01/2022  12:00 Mars Стрелец-Дхану 26/02/2022  11:20
26/02/2022  11:20 Mars Јарец-Макара 07/04/2022  10:45
07/04/2022  10:45 Mars Водолија-Кумба 17/05/2022  05:05
17/05/2022  05:05 Mars Риби-Мина 27/06/2022  01:10
27/06/2022  01:10 Mars Овен-Меша 10/08/2022  16:40
10/08/2022  16:40 Mars Бик-Вришаба 16/10/2022  02:00
16/10/2022  02:00 Mars Близнаци-Митуна 13/11/2022  16:30
13/11/2022  16:30 Mars Бик-Вришаба R 13/03/2023  00:35
13/03/2023  00:35 Mars Близнаци-Митуна 10/05/2023  09:20
10/05/2023  09:20 Mars Рак-Карка 30/06/2023  21:50
30/06/2023  21:50 Mars Лав-Симба 18/08/2023  11:25
18/08/2023  11:25 Mars Девица-Канија 03/10/2023  13:30
03/10/2023  13:30 Mars Терезија-Тула 16/11/2023  06:20
16/11/2023  06:20 Mars Скорпија-Вришчика 27/12/2023  19:55
27/12/2023  19:55 Mars Стрелец-Дхану 05/02/2024  17:15
05/02/2024  17:15 Mars Јарец-Макара 15/03/2024  13:40
15/03/2024  13:40 Mars Водолија-Кумба 23/04/2024  04:10
23/04/2024  04:10 Mars Риби-Мина 01/06/2024  11:10
01/06/2024  11:10 Mars Овен-Меша 12/07/2024  14:30
12/07/2024  14:30 Mars Бик-Вришаба 26/08/2024  10:55
26/08/2024  10:55 Mars Близнаци-Митуна 20/10/2024  09:55
20/10/2024  09:55 Mars Рак-Карка 21/01/2025  05:40
21/01/2025  05:40 Mars Близнаци-Митуна R 02/04/2025  21:00
02/04/2025  21:00 Mars Рак-Карка 06/06/2025  21:45
06/06/2025  21:45 Mars Лав-Симба 28/07/2025  15:30
28/07/2025  15:30 Mars Девица-Канија 13/09/2025  16:55
13/09/2025  16:55 Mars Терезија-Тула 27/10/2025  11:15
27/10/2025  11:15 Mars Скорпија-Вришчика 07/12/2025  15:50
07/12/2025  15:50 Mars Стрелец-Дхану 16/01/2026  00:00
16/01/2026  00:00 Mars Јарец-Макара 23/02/2026  07:20
23/02/2026  07:20 Mars Водолија-Кумба 02/04/2026  11:00
02/04/2026  11:00 Mars Риби-Мина 11/05/2026  08:10
11/05/2026  08:10 Mars Овен-Меша 20/06/2026  19:30
20/06/2026  19:30 Mars Бик-Вришаба 02/08/2026  18:25
02/08/2026  18:25 Mars Близнаци-Митуна 18/09/2026  12:05
18/09/2026  12:05 Mars Рак-Карка 12/11/2026  15:50
12/11/2026  15:50 Mars Лав-Симба 09/03/2027  19:50
09/03/2027  19:50 Mars Рак-Карка R 26/04/2027  07:15
26/04/2027  07:15 Mars Лав-Симба 05/07/2027  00:05
05/07/2027  00:05 Mars Девица-Канија 24/08/2027  05:25
24/08/2027  05:25 Mars Терезија-Тула 07/10/2027  21:00
07/10/2027  21:00 Mars Скорпија-Вришчика 18/11/2027  04:15
18/11/2027  04:15 Mars Стрелец-Дхану 27/12/2027  08:35
27/12/2027  08:35 Mars Јарец-Макара 03/02/2028  11:15
03/02/2028  11:15 Mars Водолија-Кумба 12/03/2028  12:10
12/03/2028  12:10 Mars Риби-Мина 20/04/2028  08:55
20/04/2028  08:55 Mars Овен-Меша 30/05/2028  19:55
30/05/2028  19:55 Mars Бик-Вришаба 12/07/2028  10:45
12/07/2028  10:45 Mars Близнаци-Митуна 26/08/2028  15:50
26/08/2028  15:50 Mars Рак-Карка 14/10/2028  05:55
14/10/2028  05:55 Mars Лав-Симба 08/12/2028  17:55
08/12/2028  17:55 Mars Девица-Канија 28/07/2029  18:25
28/07/2029  18:25 Mars Терезија-Тула 14/09/2029  23:35
14/09/2029  23:35 Mars Скорпија-Вришчика 27/10/2029  08:40
27/10/2029  08:40 Mars Стрелец-Дхану 05/12/2029  21:50
05/12/2029  21:50 Mars Јарец-Макара 31/12/1900  01:00
 
Јупитер Гуру ефемериди 1931 до 2030
 
 
14/06/1931  12:00 Jupiter Рак-Карка 08/07/1932  00:20
08/07/1932  00:20 Jupiter Лав-Симба 24/12/1932  10:10
24/12/1932  10:10 Jupiter Девица-Канија 22/01/1933  18:50
22/01/1933  18:50 Jupiter Лав-Симба R 06/08/1933  09:55
06/08/1933  09:55 Jupiter Девица-Канија 25/01/1934  12:55
25/01/1934  12:55 Jupiter Терезија-Тула 19/02/1934  23:35
19/02/1934  23:35 Jupiter Девица-Канија R 06/09/1934  18:10
06/09/1934  18:10 Jupiter Терезија-Тула 23/02/1935  09:05
23/02/1935  09:05 Jupiter Скорпија-Вришчика 24/03/1935  23:05
24/03/1935  23:05 Jupiter Терезија-Тула R 06/10/1935  07:10
06/10/1935  07:10 Jupiter Скорпија-Вришчика 10/03/1936  18:00
10/03/1936  18:00 Jupiter Стрелец-Дхану 11/05/1936  21:35
11/05/1936  21:35 Jupiter Скорпија-Вришчика R 29/10/1936  14:50
29/10/1936  14:50 Jupiter Стрелец-Дхану 22/03/1937  02:40
22/03/1937  02:40 Jupiter Јарец-Макара 10/07/1937  21:35
10/07/1937  21:35 Jupiter Стрелец-Дхану R 14/11/1937  05:50
14/11/1937  05:50 Jupiter Јарец-Макара 31/03/1938  11:40
31/03/1938  11:40 Jupiter Водолија-Кумба 30/09/1938  00:25
30/09/1938  00:25 Jupiter Јарец-Макара R 07/11/1938  10:20
07/11/1938  10:20 Jupiter Водолија-Кумба 09/04/1939  02:00
09/04/1939  02:00 Jupiter Риби-Мина 16/04/1940  20:35
16/04/1940  20:35 Jupiter Овен-Меша 26/04/1941  23:25
26/04/1941  23:25 Jupiter Бик-Вришаба 09/05/1942  19:15
09/05/1942  19:15 Jupiter Близнаци-Митуна 06/10/1942  08:50
06/10/1942  08:50 Jupiter Рак-Карка 19/12/1942  17:30
19/12/1942  17:30 Jupiter Близнаци-Митуна R 27/05/1943  05:40
27/05/1943  05:40 Jupiter Рак-Карка 23/10/1943  03:55
23/10/1943  03:55 Jupiter Лав-Симба 04/02/1944  10:05
04/02/1944  10:05 Jupiter Рак-Карка R 18/06/1944  21:55
18/06/1944  21:55 Jupiter Лав-Симба 18/11/1944  03:50
18/11/1944  03:50 Jupiter Девица-Канија 09/03/1945  14:45
09/03/1945  14:45 Jupiter Лав-Симба R 18/07/1945  08:15
18/07/1945  08:15 Jupiter Девица-Канија 19/12/1945  02:10
19/12/1945  02:10 Jupiter Терезија-Тула 08/04/1946  05:55
08/04/1946  05:55 Jupiter Девица-Канија R 18/08/1946  22:40
18/08/1946  22:40 Jupiter Терезија-Тула 17/01/1947  21:20
17/01/1947  21:20 Jupiter Скорпија-Вришчика 11/05/1947  02:20
11/05/1947  02:20 Jupiter Терезија-Тула R 17/09/1947  01:10
17/09/1947  01:10 Jupiter Скорпија-Вришчика 11/02/1948  06:20
11/02/1948  06:20 Jupiter Стрелец-Дхану 22/06/1948  16:15
22/06/1948  16:15 Jupiter Скорпија-Вришчика R 07/10/1948  21:15
07/10/1948  21:15 Jupiter Стрелец-Дхану 28/02/1949  03:35
28/02/1949  03:35 Jupiter Јарец-Макара 27/08/1949  03:10
27/08/1949  03:10 Jupiter Стрелец-Дхану R 11/10/1949  09:30
11/10/1949  09:30 Jupiter Јарец-Макара 13/03/1950  05:45
13/03/1950  05:45 Jupiter Водолија-Кумба 23/03/1951  12:45
23/03/1951  12:45 Jupiter Риби-Мина 31/03/1952  13:40
31/03/1952  13:40 Jupiter Овен-Меша 09/04/1953  15:10
09/04/1953  15:10 Jupiter Бик-Вришаба 30/08/1953  05:20
30/08/1953  05:20 Jupiter Близнаци-Митуна 30/11/1953  02:20
30/11/1953  02:20 Jupiter Бик-Вришаба R 19/04/1954  23:50
19/04/1954  23:50 Jupiter Близнаци-Митуна 09/09/1954  14:20
09/09/1954  14:20 Jupiter Рак-Карка 28/01/1955  13:30
28/01/1955  13:30 Jupiter Близнаци-Митуна R 03/05/1955  11:40
03/05/1955  11:40 Jupiter Рак-Карка 01/10/1955  12:55
01/10/1955  12:55 Jupiter Лав-Симба 14/03/1956  11:25
14/03/1956  11:25 Jupiter Рак-Карка R 22/05/1956  05:05
22/05/1956  05:05 Jupiter Лав-Симба 28/10/1956  17:55
28/10/1956  17:55 Jupiter Девица-Канија 18/04/1957  02:15
18/04/1957  02:15 Jupiter Лав-Симба R 19/06/1957  12:15
19/06/1957  12:15 Jupiter Девица-Канија 28/11/1957  14:35
28/11/1957  14:35 Jupiter Терезија-Тула 17/05/1958  19:20
17/05/1958  19:20 Jupiter Девица-Канија R 21/07/1958  15:05
21/07/1958  15:05 Jupiter Терезија-Тула 28/12/1958  08:30
28/12/1958  08:30 Jupiter Скорпија-Вришчика 22/06/1959  07:50
22/06/1959  07:50 Jupiter Терезија-Тула R 17/08/1959  12:10
17/08/1959  12:10 Jupiter Скорпија-Вришчика 22/01/1960  17:00
22/01/1960  17:00 Jupiter Стрелец-Дхану 10/02/1961  07:10
10/02/1961  07:10 Jupiter Јарец-Макара 24/02/1962  18:50
24/02/1962  18:50 Jupiter Водолија-Кумба 07/03/1963  14:10
07/03/1963  14:10 Jupiter Риби-Мина 14/03/1964  22:05
14/03/1964  22:05 Jupiter Овен-Меша 03/08/1964  18:05
03/08/1964  18:05 Jupiter Бик-Вришаба 26/10/1964  19:25
26/10/1964  19:25 Jupiter Овен-Меша R 21/03/1965  06:30
21/03/1965  06:30 Jupiter Бик-Вришаба 05/08/1965  21:25
05/08/1965  21:25 Jupiter Близнаци-Митуна 09/01/1966  22:50
09/01/1966  22:50 Jupiter Бик-Вришаба R 24/03/1966  00:25
24/03/1966  00:25 Jupiter Близнаци-Митуна 21/08/1966  18:50
21/08/1966  18:50 Jupiter Рак-Карка 14/09/1967  09:40
14/09/1967  09:40 Jupiter Лав-Симба 12/10/1968  01:50
12/10/1968  01:50 Jupiter Девица-Канија 11/11/1969  20:25
11/11/1969  20:25 Jupiter Терезија-Тула 11/12/1970  11:25
11/12/1970  11:25 Jupiter Скорпија-Вришчика 06/01/1972  03:00
06/01/1972  03:00 Jupiter Стрелец-Дхану 25/01/1973  08:25
25/01/1973  08:25 Jupiter Јарец-Макара 09/02/1974  06:00
09/02/1974  06:00 Jupiter Водолија-Кумба 19/02/1975  14:00
19/02/1975  14:00 Jupiter Риби-Мина 18/07/1975  17:15
18/07/1975  17:15 Jupiter Овен-Меша 10/09/1975  20:10
10/09/1975  20:10 Jupiter Риби-Мина R 25/02/1976  13:40
25/02/1976  13:40 Jupiter Овен-Меша 08/07/1976  13:40
08/07/1976  13:40 Jupiter Бик-Вришаба 08/12/1976  10:10
08/12/1976  10:10 Jupiter Овен-Меша R 22/02/1977  14:25
22/02/1977  14:25 Jupiter Бик-Вришаба 18/07/1977  06:25
18/07/1977  06:25 Jupiter Близнаци-Митуна 05/08/1978  05:45
05/08/1978  05:45 Jupiter Рак-Карка 29/08/1979  14:45
29/08/1979  14:45 Jupiter Лав-Симба 26/09/1980  13:10
26/09/1980  13:10 Jupiter Девица-Канија 27/10/1981  09:00
27/10/1981  09:00 Jupiter Терезија-Тула 26/11/1982  01:30
26/11/1982  01:30 Jupiter Скорпија-Вришчика 21/12/1983  22:35
21/12/1983  22:35 Jupiter Стрелец-Дхану 10/01/1985  10:10
10/01/1985  10:10 Jupiter Јарец-Макара 25/01/1986  02:35
25/01/1986  02:35 Jupiter Водолија-Кумба 02/02/1987  20:40
02/02/1987  20:40 Jupiter Риби-Мина 16/06/1987  18:10
16/06/1987  18:10 Jupiter Овен-Меша 26/10/1987  00:10
26/10/1987  00:10 Jupiter Риби-Мина R 02/02/1988  22:05
02/02/1988  22:05 Jupiter Овен-Меша 19/06/1988  19:35
19/06/1988  19:35 Jupiter Бик-Вришаба 02/07/1989  02:10
02/07/1989  02:10 Jupiter Близнаци-Митуна 20/07/1990  20:15
20/07/1990  20:15 Jupiter Рак-Карка 14/08/1991  12:10
14/08/1991  12:10 Jupiter Лав-Симба 11/09/1992  15:20
11/09/1992  15:20 Jupiter Девица-Канија 12/10/1993  14:00
12/10/1993  14:00 Jupiter Терезија-Тула 11/11/1994  07:50
11/11/1994  07:50 Jupiter Скорпија-Вришчика 07/12/1995  02:30
07/12/1995  02:30 Jupiter Стрелец-Дхану 26/12/1996  03:30
26/12/1996  03:30 Jupiter Јарец-Макара 08/01/1998  11:25
08/01/1998  11:25 Jupiter Водолија-Кумба 26/05/1998  00:50
26/05/1998  00:50 Jupiter Риби-Мина 10/09/1998  07:45
10/09/1998  07:45 Jupiter Водолија-Кумба R 12/01/1999  22:55
12/01/1999  22:55 Jupiter Риби-Мина 26/05/1999  13:05
26/05/1999  13:05 Jupiter Овен-Меша 02/06/2000  15:35
02/06/2000  15:35 Jupiter Бик-Вришаба 16/06/2001  04:00
16/06/2001  04:00 Jupiter Близнаци-Митуна 05/07/2002  08:55
05/07/2002  08:55 Jupiter Рак-Карка 30/07/2003  08:25
30/07/2003  08:25 Jupiter Лав-Симба 27/08/2004  20:10
27/08/2004  20:10 Jupiter Девица-Канија 28/09/2005  02:05
28/09/2005  02:05 Jupiter Терезија-Тула 27/10/2006  18:50
27/10/2006  18:50 Jupiter Скорпија-Вришчика 22/11/2007  00:35
22/11/2007  00:35 Jupiter Стрелец-Дхану 09/12/2008  19:15
09/12/2008  19:15 Jupiter Јарец-Макара 01/05/2009  15:05
01/05/2009  15:05 Jupiter Водолија-Кумба 30/07/2009  16:20
30/07/2009  16:20 Jupiter Јарец-Макара R 19/12/2009  19:45
19/12/2009  19:45 Jupiter Водолија-Кумба 02/05/2010  04:40
02/05/2010  04:40 Jupiter Риби-Мина 01/11/2010  08:30
01/11/2010  08:30 Jupiter Водолија-Кумба R 06/12/2010  04:40
06/12/2010  04:40 Jupiter Риби-Мина 08/05/2011  09:45
08/05/2011  09:45 Jupiter Овен-Меша 17/05/2012  05:05
17/05/2012  05:05 Jupiter Бик-Вришаба 31/05/2013  02:20
31/05/2013  02:20 Jupiter Близнаци-Митуна 19/06/2014  04:20
19/06/2014  04:20 Jupiter Рак-Карка 14/07/2015  01:55
14/07/2015  01:55 Jupiter Лав-Симба 11/08/2016  17:00
11/08/2016  17:00 Jupiter Девица-Канија 12/09/2017  02:25
12/09/2017  02:25 Jupiter Терезија-Тула 11/10/2018  14:50
11/10/2018  14:50 Jupiter Скорпија-Вришчика 29/03/2019  15:30
29/03/2019  15:30 Jupiter Стрелец-Дхану 22/04/2019  20:45
22/04/2019  20:45 Jupiter Скорпија-Вришчика R 05/11/2019  00:50
05/11/2019  00:50 Jupiter Стрелец-Дхану 29/03/2020  23:25
29/03/2020  23:25 Jupiter Јарец-Макара 30/06/2020  00:55
30/06/2020  00:55 Jupiter Стрелец-Дхану R 20/11/2020  08:55
20/11/2020  08:55 Jupiter Јарец-Макара 05/04/2021  19:55
05/04/2021  19:55 Jupiter Водолија-Кумба 14/09/2021  09:55
14/09/2021  09:55 Jupiter Јарец-Макара R 20/11/2021  19:00
20/11/2021  19:00 Jupiter Водолија-Кумба 13/04/2022  11:20
13/04/2022  11:20 Jupiter Риби-Мина 22/04/2023  00:45
22/04/2023  00:45 Jupiter Овен-Меша 01/05/2024  08:30
01/05/2024  08:30 Jupiter Бик-Вришаба 14/05/2025  18:10
14/05/2025  18:10 Jupiter Близнаци-Митуна 18/10/2025  15:20
18/10/2025  15:20 Jupiter Рак-Карка 05/12/2025  13:00
05/12/2025  13:00 Jupiter Близнаци-Митуна R 01/06/2026  21:20
01/06/2026  21:20 Jupiter Рак-Карка 31/10/2026  07:35
31/10/2026  07:35 Jupiter Лав-Симба 24/01/2027  21:05
24/01/2027  21:05 Jupiter Рак-Карка R 26/06/2027  00:50
26/06/2027  00:50 Jupiter Лав-Симба 26/11/2027  14:15
26/11/2027  14:15 Jupiter Девица-Канија 28/02/2028  14:50
28/02/2028  14:50 Jupiter Лав-Симба R 24/07/2028  11:10
24/07/2028  11:10 Jupiter Девица-Канија 26/12/2028  09:10
26/12/2028  09:10 Jupiter Терезија-Тула 29/03/2029  10:05
29/03/2029  10:05 Jupiter Девица-Канија R 24/08/2029  20:30
24/08/2029  20:30 Jupiter Терезија-Тула 31/12/1900  01:00
 
Раху ефемериди 1930 до 2030
 
 
19/05/1932  06:03 Rahu Водолија-Кумба 06/12/1933  07:52
06/12/1933  07:52 Rahu Јарец-Макара 25/06/1935  10:01
25/06/1935  10:01 Rahu Стрелец-Дхану 11/01/1937  12:42
11/01/1937  12:42 Rahu Скорпија-Вришчика 31/07/1938  16:00
31/07/1938  16:00 Rahu Терезија-Тула 17/02/1940  19:50
17/02/1940  19:50 Rahu Девица-Канија 06/09/1941  00:56
06/09/1941  00:56 Rahu Лав-Симба 26/03/1943  04:00
26/03/1943  04:00 Rahu Рак-Карка 12/10/1944  07:43
12/10/1944  07:43 Rahu Близнаци-Митуна 01/05/1946  10:51
01/05/1946  10:51 Rahu Бик-Вришаба 18/11/1947  13:21
18/11/1947  13:21 Rahu Овен-Меша 06/06/1949  15:21
06/06/1949  15:21 Rahu Риби-Мина 24/12/1950  17:04
24/12/1950  17:04 Rahu Водолија-Кумба 12/07/1952  18:52
12/07/1952  18:52 Rahu Јарец-Макара 29/01/1954  21:03
29/01/1954  21:03 Rahu Стрелец-Дхану 18/08/1955  23:50
18/08/1955  23:50 Rahu Скорпија-Вришчика 07/03/1957  03:15
07/03/1957  03:15 Rahu Терезија-Тула 24/09/1958  07:10
24/09/1958  07:10 Rahu Девица-Канија 12/04/1960  11:18
12/04/1960  11:18 Rahu Лав-Симба 30/10/1961  15:20
30/10/1961  15:20 Rahu Рак-Карка 19/05/1963  18:57
19/05/1963  18:57 Rahu Близнаци-Митуна 05/12/1964  21:58
05/12/1964  21:58 Rahu Бик-Вришаба 25/06/1966  00:24
25/06/1966  00:24 Rahu Овен-Меша 12/01/1968  02:22
12/01/1968  02:22 Rahu Риби-Мина 31/07/1969  04:09
31/07/1969  04:09 Rahu Водолија-Кумба 17/02/1971  06:03
17/02/1971  06:03 Rahu Јарец-Макара 05/09/1972  08:21
05/09/1972  08:21 Rahu Стрелец-Дхану 25/03/1974  11:14
25/03/1974  11:14 Rahu Скорпија-Вришчика 12/10/1975  14:40
12/10/1975  14:40 Rahu Терезија-Тула 30/04/1977  18:32
30/04/1977  18:32 Rahu Девица-Канија 17/11/1978  22:34
17/11/1978  22:34 Rahu Лав-Симба 06/06/1980  02:29
06/06/1980  02:29 Rahu Рак-Карка 24/12/1981  06:02
24/12/1981  06:02 Rahu Близнаци-Митуна 13/07/1983  10:03
13/07/1983  10:03 Rahu Бик-Вришаба 29/01/1985  11:32
29/01/1985  11:32 Rahu Овен-Меша 18/08/1986  14:36
18/08/1986  14:36 Rahu Риби-Мина 06/03/1988  15:30
06/03/1988  15:30 Rahu Водолија-Кумба 23/09/1989  18:30
23/09/1989  18:30 Rahu Јарец-Макара 12/04/1991  20:49
12/04/1991  20:49 Rahu Стрелец-Дхану 29/10/1992  22:38
29/10/1992  22:38 Rahu Скорпија-Вришчика 19/05/1994  02:59
19/05/1994  02:59 Rahu Терезија-Тула 06/12/1995  05:44
06/12/1995  05:44 Rahu Девица-Канија 24/06/1997  10:42
24/06/1997  10:42 Rahu Лав-Симба 11/01/1999  13:36
11/01/1999  13:36 Rahu Рак-Карка 30/07/2000  18:12
30/07/2000  18:12 Rahu Близнаци-Митуна 16/02/2002  20:20
16/02/2002  20:20 Rahu Бик-Вришаба 05/09/2003  23:55
05/09/2003  23:55 Rahu Овен-Меша 25/03/2005  01:05
25/03/2005  01:05 Rahu Риби-Мина 12/10/2006  04:01
12/10/2006  04:01 Rahu Водолија-Кумба 30/04/2008  05:58
30/04/2008  05:58 Rahu Јарец-Макара 17/11/2009  07:11
17/11/2009  07:11 Rahu Стрелец-Дхану 06/06/2011  09:54
06/06/2011  09:54 Rahu Скорпија-Вришчика 23/12/2012  13:09
23/12/2012  13:09 Rahu Терезија-Тула 12/07/2014  16:53
12/07/2014  16:53 Rahu Девица-Канија 29/01/2016  20:53
29/01/2016  20:53 Rahu Лав-Симба 18/08/2017  00:53
18/08/2017  00:53 Rahu Рак-Карка 07/03/2019  04:37
07/03/2019  04:37 Rahu Близнаци-Митуна 23/09/2020  07:50
23/09/2020  07:50 Rahu Бик-Вришаба 12/04/2022  10:29
12/04/2022  10:29 Rahu Овен-Меша 30/10/2023  12:37
30/10/2023  12:37 Rahu Риби-Мина 18/05/2025  14:27
18/05/2025  14:27 Rahu Водолија-Кумба 05/12/2026  16:17
05/12/2026  16:17 Rahu Јарец-Макара 23/06/2028  18:26
23/06/2028  18:26 Rahu Стрелец-Дхану 31/12/1900  01:00
 
Сатурн Шани ефемериди 1930-2030
 
11/04/1931  22:35 Saturn Јарец-Макара 25/05/1931  11:20
25/05/1931  11:20 Saturn Стрелец-Дхану R 24/12/1931  16:05
24/12/1931  16:05 Saturn Јарец-Макара 15/03/1934  18:20
15/03/1934  18:20 Saturn Водолија-Кумба 13/09/1934  20:25
13/09/1934  20:25 Saturn Јарец-Макара R 07/12/1934  10:30
07/12/1934  10:30 Saturn Водолија-Кумба 25/02/1937  23:05
25/02/1937  23:05 Saturn Риби-Мина 27/04/1939  18:00
27/04/1939  18:00 Saturn Овен-Меша 18/06/1941  14:45
18/06/1941  14:45 Saturn Бик-Вришаба 14/12/1941  09:05
14/12/1941  09:05 Saturn Овен-Меша R 03/03/1942  19:25
03/03/1942  19:25 Saturn Бик-Вришаба 05/08/1943  15:15
05/08/1943  15:15 Saturn Близнаци-Митуна 16/12/1943  22:20
16/12/1943  22:20 Saturn Бик-Вришаба R 23/04/1944  11:35
23/04/1944  11:35 Saturn Близнаци-Митуна 22/09/1945  13:50
22/09/1945  13:50 Saturn Рак-Карка 22/12/1945  05:50
22/12/1945  05:50 Saturn Близнаци-Митуна R 08/06/1946  11:45
08/06/1946  11:45 Saturn Рак-Карка 26/07/1948  09:05
26/07/1948  09:05 Saturn Лав-Симба 20/09/1950  01:35
20/09/1950  01:35 Saturn Девица-Канија 25/11/1952  15:15
25/11/1952  15:15 Saturn Терезија-Тула 24/04/1953  05:45
24/04/1953  05:45 Saturn Девица-Канија R 21/08/1953  07:35
21/08/1953  07:35 Saturn Терезија-Тула 12/11/1955  07:40
12/11/1955  07:40 Saturn Скорпија-Вришчика 08/02/1958  07:30
08/02/1958  07:30 Saturn Стрелец-Дхану 02/06/1958  06:00
02/06/1958  06:00 Saturn Скорпија-Вришчика R 07/11/1958  11:05
07/11/1958  11:05 Saturn Стрелец-Дхану 01/02/1961  19:35
01/02/1961  19:35 Saturn Јарец-Макара 17/09/1961  17:40
17/09/1961  17:40 Saturn Стрелец-Дхану R 07/10/1961  22:30
07/10/1961  22:30 Saturn Јарец-Макара 27/01/1964  15:10
27/01/1964  15:10 Saturn Водолија-Кумба 09/04/1966  00:20
09/04/1966  00:20 Saturn Риби-Мина 03/11/1966  07:25
03/11/1966  07:25 Saturn Водолија-Кумба R 19/12/1966  21:15
19/12/1966  21:15 Saturn Риби-Мина 17/06/1968  02:50
17/06/1968  02:50 Saturn Овен-Меша 28/09/1968  04:40
28/09/1968  04:40 Saturn Риби-Мина R 07/03/1969  11:05
07/03/1969  11:05 Saturn Овен-Меша 28/04/1971  05:55
28/04/1971  05:55 Saturn Бик-Вришаба 10/06/1973  14:55
10/06/1973  14:55 Saturn Близнаци-Митуна 23/07/1975  12:15
23/07/1975  12:15 Saturn Рак-Карка 07/09/1977  06:50
07/09/1977  06:50 Saturn Лав-Симба 03/11/1979  20:50
03/11/1979  20:50 Saturn Девица-Канија 15/03/1980  00:40
15/03/1980  00:40 Saturn Лав-Симба R 27/07/1980  05:05
27/07/1980  05:05 Saturn Девица-Канија 06/10/1982  02:05
06/10/1982  02:05 Saturn Терезија-Тула 21/12/1984  04:25
21/12/1984  04:25 Saturn Скорпија-Вришчика 31/05/1985  23:05
31/05/1985  23:05 Saturn Терезија-Тула R 17/09/1985  01:45
17/09/1985  01:45 Saturn Скорпија-Вришчика 16/12/1987  22:30
16/12/1987  22:30 Saturn Стрелец-Дхану 20/03/1990  21:40
20/03/1990  21:40 Saturn Јарец-Макара 20/06/1990  13:40
20/06/1990  13:40 Saturn Стрелец-Дхану R 14/12/1990  20:45
14/12/1990  20:45 Saturn Јарец-Макара 05/03/1993  14:05
05/03/1993  14:05 Saturn Водолија-Кумба 15/10/1993  07:25
15/10/1993  07:25 Saturn Јарец-Макара R 10/11/1993  00:50
10/11/1993  00:50 Saturn Водолија-Кумба 02/06/1995  07:05
02/06/1995  07:05 Saturn Риби-Мина 09/08/1995  22:30
09/08/1995  22:30 Saturn Водолија-Кумба R 16/02/1996  13:55
16/02/1996  13:55 Saturn Риби-Мина 17/04/1998  09:40
17/04/1998  09:40 Saturn Овен-Меша 06/06/2000  21:30
06/06/2000  21:30 Saturn Бик-Вришаба 23/07/2002  04:45
23/07/2002  04:45 Saturn Близнаци-Митуна 08/01/2003  09:20
08/01/2003  09:20 Saturn Бик-Вришаба R 07/04/2003  16:45
07/04/2003  16:45 Saturn Близнаци-Митуна 06/09/2004  01:05
06/09/2004  01:05 Saturn Рак-Карка 13/01/2005  10:35
13/01/2005  10:35 Saturn Близнаци-Митуна R 26/05/2005  03:55
26/05/2005  03:55 Saturn Рак-Карка 01/11/2006  02:45
01/11/2006  02:45 Saturn Лав-Симба 10/01/2007  13:30
10/01/2007  13:30 Saturn Рак-Карка R 16/07/2007  01:20
16/07/2007  01:20 Saturn Лав-Симба 09/09/2009  20:35
09/09/2009  20:35 Saturn Девица-Канија 15/11/2011  05:45
15/11/2011  05:45 Saturn Терезија-Тула 16/05/2012  02:05
16/05/2012  02:05 Saturn Девица-Канија R 04/08/2012  04:20
04/08/2012  04:20 Saturn Терезија-Тула 02/11/2014  16:25
02/11/2014  16:25 Saturn Скорпија-Вришчика 26/01/2017  15:05
26/01/2017  15:05 Saturn Стрелец-Дхану 21/06/2017  00:05
21/06/2017  00:05 Saturn Скорпија-Вришчика R 26/10/2017  11:00
26/10/2017  11:00 Saturn Стрелец-Дхану 24/01/2020  05:30
24/01/2020  05:30 Saturn Јарец-Макара 29/04/2022  03:25
29/04/2022  03:25 Saturn Водолија-Кумба 12/07/2022  10:15
12/07/2022  10:15 Saturn Јарец-Макара R 17/01/2023  13:40
17/01/2023  13:40 Saturn Водолија-Кумба 29/03/2025  17:20
29/03/2025  17:20 Saturn Риби-Мина 03/06/2027  01:05
03/06/2027  01:05 Saturn Овен-Меша 20/10/2027  02:35
20/10/2027  02:35 Saturn Риби-Мина R 23/02/2028  15:00
23/02/2028  15:00 Saturn Овен-Меша 08/08/2029  08:10
08/08/2029  08:10 Saturn Бик-Вришаба 05/10/2029  12:20
05/10/2029  12:20 Saturn Овен-Меша R 31/12/1900  01:00
 
05/02/1945  10:30 Mars Јарец-Макара 16/03/1945  07:20
16/03/1945  07:20 Mars Водолија-Кумба 23/04/1945  22:25
23/04/1945  22:25 Mars Риби-Мина 02/06/1945  07:20
02/06/1945  07:20 Mars Овен-Меша 13/07/1945  12:35
13/07/1945  12:35 Mars Бик-Вришаба 27/08/1945  14:25
27/08/1945  14:25 Mars Близнаци-Митуна 22/10/1945  18:30
22/10/1945  18:30 Mars Рак-Карка 14/01/1946  11:45
14/01/1946  11:45 Mars Близнаци-Митуна R 05/04/1946  19:05
05/04/1946  19:05 Mars Рак-Карка 08/06/1946  00:40
08/06/1946  00:40 Mars Лав-Симба 29/07/1946  11:35
29/07/1946  11:35 Mars Девица-Канија 14/09/1946  10:20
14/09/1946  10:20 Mars Терезија-Тула 28/10/1946  03:40
28/10/1946  03:40 Mars Скорпија-Вришчика 08/12/1946  07:55
08/12/1946  07:55 Mars Стрелец-Дхану 16/01/1947  16:15
16/01/1947  16:15 Mars Јарец-Макара 24/02/1947  00:00
24/02/1947  00:00 Mars Водолија-Кумба 03/04/1947  04:05
03/04/1947  04:05 Mars Риби-Мина 12/05/1947  01:50
12/05/1947  01:50 Mars Овен-Меша 21/06/1947  14:00
21/06/1947  14:00 Mars Бик-Вришаба 03/08/1947  14:25
03/08/1947  14:25 Mars Близнаци-Митуна 19/09/1947  12:25
19/09/1947  12:25 Mars Рак-Карка 14/11/1947  12:10
14/11/1947  12:10 Mars Лав-Симба 01/03/1948  08:55
01/03/1948  08:55 Mars Рак-Карка R 29/04/1948  13:05
29/04/1948  13:05 Mars Лав-Симба 05/07/1948  04:00
05/07/1948  04:00 Mars Девица-Канија 24/08/1948  01:40
24/08/1948  01:40 Mars Терезија-Тула 07/10/1948  14:30
07/10/1948  14:30 Mars Скорпија-Вришчика 17/11/1948  20:35
17/11/1948  20:35 Mars Стрелец-Дхану 27/12/1948  00:30
27/12/1948  00:30 Mars Јарец-Макара 03/02/1949  03:10
03/02/1949  03:10 Mars Водолија-Кумба 13/03/1949  04:20
13/03/1949  04:20 Mars Риби-Мина 21/04/1949  01:35
21/04/1949  01:35 Mars Овен-Меша 31/05/1949  13:10
31/05/1949  13:10 Mars Бик-Вришаба 13/07/1949  04:50
13/07/1949  04:50 Mars Близнаци-Митуна 27/08/1949  11:25
27/08/1949  11:25 Mars Рак-Карка 15/10/1949  05:35
15/10/1949  05:35 Mars Лав-Симба 10/12/1949  10:15
10/12/1949  10:15 Mars Девица-Канија 20/04/1950  08:20
20/04/1950  08:20 Mars Лав-Симба R 17/05/1950  17:00
17/05/1950  17:00 Mars Девица-Канија 30/07/1950  01:35
30/07/1950  01:35 Mars Терезија-Тула 15/09/1950  21:40
15/09/1950  21:40 Mars Скорпија-Вришчика 28/10/1950  03:35
28/10/1950  03:35 Mars Стрелец-Дхану 06/12/1950  15:30
06/12/1950  15:30 Mars Јарец-Макара 13/01/1951  22:10
13/01/1951  22:10 Mars Водолија-Кумба 21/02/1951  03:55
21/02/1951  03:55 Mars Риби-Мина 01/04/1951  07:55
01/04/1951  07:55 Mars Овен-Меша 12/05/1951  03:10
12/05/1951  03:10 Mars Бик-Вришаба 23/06/1951  23:45
23/06/1951  23:45 Mars Близнаци-Митуна 07/08/1951  23:35
07/08/1951  23:35 Mars Рак-Карка 24/09/1951  01:25
24/09/1951  01:25 Mars Лав-Симба 12/11/1951  13:30
12/11/1951  13:30 Mars Девица-Канија 06/01/1952  00:35
06/01/1952  00:35 Mars Терезија-Тула 16/08/1952  00:10
16/08/1952  00:10 Mars Скорпија-Вришчика 02/10/1952  13:20
02/10/1952  13:20 Mars Стрелец-Дхану 12/11/1952  20:50
12/11/1952  20:50 Mars Јарец-Макара 22/12/1952  03:05
22/12/1952  03:05 Mars Водолија-Кумба 30/01/1953  03:45
30/01/1953  03:45 Mars Риби-Мина 11/03/1953  02:00
11/03/1953  02:00 Mars Овен-Меша 21/04/1953  15:05
21/04/1953  15:05 Mars Бик-Вришаба 04/06/1953  02:25
04/06/1953  02:25 Mars Близнаци-Митуна 19/07/1953  09:25
19/07/1953  09:25 Mars Рак-Карка 04/09/1953  02:05
04/09/1953  02:05 Mars Лав-Симба 21/10/1953  17:55
21/10/1953  17:55 Mars Девица-Канија 09/12/1953  08:00
09/12/1953  08:00 Mars Терезија-Тула 28/01/1954  20:35
28/01/1954  20:35 Mars Скорпија-Вришчика 27/03/1954  05:55
27/03/1954  05:55 Mars Стрелец-Дхану 10/10/1954  18:50
10/10/1954  18:50 Mars Јарец-Макара 24/11/1954  18:55
24/11/1954  18:55 Mars Водолија-Кумба 05/01/1955  19:20
05/01/1955  19:20 Mars Риби-Мина 16/02/1955  20:35
16/02/1955  20:35 Mars Овен-Меша 01/04/1955  01:25
01/04/1955  01:25 Mars Бик-Вришаба 15/05/1955  19:00
15/05/1955  19:00 Mars Близнаци-Митуна 30/06/1955  21:40
30/06/1955  21:40 Mars Рак-Карка 16/08/1955  20:25
16/08/1955  20:25 Mars Лав-Симба 02/10/1955  22:45
02/10/1955  22:45 Mars Девица-Канија 18/11/1955  16:00
18/11/1955  16:00 Mars Терезија-Тула 03/01/1956  19:50
03/01/1956  19:50 Mars Скорпија-Вришчика 18/02/1956  14:05
18/02/1956  14:05 Mars Стрелец-Дхану 04/04/1956  12:50
04/04/1956  12:50 Mars Јарец-Макара 22/05/1956  14:45
22/05/1956  14:45 Mars Водолија-Кумба 03/08/1956  01:15
03/08/1956  01:15 Mars Риби-Мина 18/08/1956  10:50
18/08/1956  10:50 Mars Водолија-Кумба R 21/11/1956  20:20
21/11/1956  20:20 Mars Риби-Мина 17/01/1957  10:40
17/01/1957  10:40 Mars Овен-Меша 07/03/1957  04:50
07/03/1957  04:50 Mars Бик-Вришаба 23/04/1957  23:00
23/04/1957  23:00 Mars Близнаци-Митуна 10/06/1957  19:15
10/06/1957  19:15 Mars Рак-Карка 28/07/1957  14:35
28/07/1957  14:35 Mars Лав-Симба 13/09/1957  19:00
13/09/1957  19:00 Mars Девица-Канија 29/10/1957  19:10
29/10/1957  19:10 Mars Терезија-Тула 13/12/1957  07:55
13/12/1957  07:55 Mars Скорпија-Вришчика 25/01/1958  08:55
25/01/1958  08:55 Mars Стрелец-Дхану 08/03/1958  03:00
08/03/1958  03:00 Mars Јарец-Макара 18/04/1958  00:30
18/04/1958  00:30 Mars Водолија-Кумба 28/05/1958  23:10
28/05/1958  23:10 Mars Риби-Мина 10/07/1958  23:10
10/07/1958  23:10 Mars Овен-Меша 01/09/1958  21:30
01/09/1958  21:30 Mars Бик-Вришаба 17/11/1958  21:30
17/11/1958  21:30 Mars Овен-Меша R 24/01/1959  09:10
24/01/1959  09:10 Mars Бик-Вришаба 29/03/1959  07:30
29/03/1959  07:30 Mars Близнаци-Митуна 20/05/1959  19:55
20/05/1959  19:55 Mars Рак-Карка 09/07/1959  15:05
09/07/1959  15:05 Mars Лав-Симба 26/08/1959  13:10
26/08/1959  13:10 Mars Девица-Канија 11/10/1959  11:15
11/10/1959  11:15 Mars Терезија-Тула 24/11/1959  06:55
24/11/1959  06:55 Mars Скорпија-Вришчика 05/01/1960  03:20
05/01/1960  03:20 Mars Стрелец-Дхану 14/02/1960  09:25
14/02/1960  09:25 Mars Јарец-Макара 24/03/1960  14:50
24/03/1960  14:50 Mars Водолија-Кумба 02/05/1960  14:00
02/05/1960  14:00 Mars Риби-Мина 11/06/1960  07:35
11/06/1960  07:35 Mars Овен-Меша 23/07/1960  07:15
23/07/1960  07:15 Mars Бик-Вришаба 08/09/1960  20:30
08/09/1960  20:30 Mars Близнаци-Митуна 22/04/1961  18:25
22/04/1961  18:25 Mars Рак-Карка 17/06/1961  13:30
17/06/1961  13:30 Mars Лав-Симба 06/08/1961  11:00
06/08/1961  11:00 Mars Девица-Канија 21/09/1961  22:15
21/09/1961  22:15 Mars Терезија-Тула 04/11/1961  13:50
04/11/1961  13:50 Mars Скорпија-Вришчика 15/12/1961  20:40
15/12/1961  20:40 Mars Стрелец-Дхану 24/01/1962  09:10
24/01/1962  09:10 Mars Јарец-Макара 03/03/1962  20:55
03/03/1962  20:55 Mars Водолија-Кумба 11/04/1962  04:00
11/04/1962  04:00 Mars Риби-Мина 20/05/1962  04:05
20/05/1962  04:05 Mars Овен-Меша 29/06/1962  19:55
29/06/1962  19:55 Mars Бик-Вришаба 12/08/1962  07:20
12/08/1962  07:20 Mars Близнаци-Митуна 29/09/1962  21:30
29/09/1962  21:30 Mars Рак-Карка 10/12/1962  18:50
10/12/1962  18:50 Mars Лав-Симба 10/01/1963  01:45
10/01/1963  01:45 Mars Рак-Карка R 20/05/1963  10:25
20/05/1963  10:25 Mars Лав-Симба 16/07/1963  00:40
16/07/1963  00:40 Mars Девица-Канија 02/09/1963  08:05
02/09/1963  08:05 Mars Терезија-Тула 16/10/1963  10:15
16/10/1963  10:15 Mars Скорпија-Вришчика 26/11/1963  14:10
26/11/1963  14:10 Mars Стрелец-Дхану 04/01/1964  18:55
04/01/1964  18:55 Mars Јарец-Макара 11/02/1964  22:45
11/02/1964  22:45 Mars Водолија-Кумба 21/03/1964  00:10
21/03/1964  00:10 Mars Риби-Мина 28/04/1964  20:35
28/04/1964  20:35 Mars Овен-Меша 08/06/1964  07:05
08/06/1964  07:05 Mars Бик-Вришаба 20/07/1964  23:40
20/07/1964  23:40 Mars Близнаци-Митуна 04/09/1964  15:25
04/09/1964  15:25 Mars Рак-Карка 24/10/1964  22:15
24/10/1964  22:15 Mars Лав-Симба 30/12/1964  11:00
30/12/1964  11:00 Mars Девица-Канија 25/02/1965  02:20
25/02/1965  02:20 Mars Лав-Симба R 15/06/1965  01:30
15/06/1965  01:30 Mars Девица-Канија 09/08/1965  21:05
09/08/1965  21:05 Mars Терезија-Тула 24/09/1965  20:05
24/09/1965  20:05 Mars Скорпија-Вришчика 05/11/1965  12:25
05/11/1965  12:25 Mars Стрелец-Дхану 14/12/1965  19:10
14/12/1965  19:10 Mars Јарец-Макара 21/01/1966  22:55
21/01/1966  22:55 Mars Водолија-Кумба 01/03/1966  01:50
01/03/1966  01:50 Mars Риби-Мина 09/04/1966  02:20
09/04/1966  02:20 Mars Овен-Меша 19/05/1966  17:35
19/05/1966  17:35 Mars Бик-Вришаба 01/07/1966  10:55
01/07/1966  10:55 Mars Близнаци-Митуна 15/08/1966  11:10
15/08/1966  11:10 Mars Рак-Карка 01/10/1966  23:00
01/10/1966  23:00 Mars Лав-Симба 21/11/1966  23:50
21/11/1966  23:50 Mars Девица-Канија 22/01/1967  18:40
22/01/1967  18:40 Mars Терезија-Тула 19/04/1967  05:45
19/04/1967  05:45 Mars Девица-Канија R 04/07/1967  17:25
04/07/1967  17:25 Mars Терезија-Тула 30/08/1967  20:05
30/08/1967  20:05 Mars Скорпија-Вришчика 14/10/1967  01:25
14/10/1967  01:25 Mars Стрелец-Дхану 23/11/1967  07:20
23/11/1967  07:20 Mars Јарец-Макара 01/01/1968  00:10
01/01/1968  00:10 Mars Водолија-Кумба 08/02/1968  14:30
08/02/1968  14:30 Mars Риби-Мина 19/03/1968  03:30
19/03/1968  03:30 Mars Овен-Меша 29/04/1968  08:00
29/04/1968  08:00 Mars Бик-Вришаба 11/06/1968  12:10
11/06/1968  12:10 Mars Близнаци-Митуна 26/07/1968  15:00
26/07/1968  15:00 Mars Рак-Карка 11/09/1968  09:05
11/09/1968  09:05 Mars Лав-Симба 29/10/1968  12:45
29/10/1968  12:45 Mars Девица-Канија 18/12/1968  13:25
18/12/1968  13:25 Mars Терезија-Тула 11/02/1969  11:25
11/02/1969  11:25 Mars Скорпија-Вришчика 10/09/1969  06:05
10/09/1969  06:05 Mars Стрелец-Дхану 26/10/1969  14:05
26/10/1969  14:05 Mars Јарец-Макара 06/12/1969  19:55
06/12/1969  19:55 Mars Водолија-Кумба 16/01/1970  02:05
16/01/1970  02:05 Mars Риби-Мина 25/02/1970  23:40
25/02/1970  23:40 Mars Овен-Меша 09/04/1970  08:15
09/04/1970  08:15 Mars Бик-Вришаба 23/05/1970  11:05
23/05/1970  11:05 Mars Близнаци-Митуна 08/07/1970  04:10
08/07/1970  04:10 Mars Рак-Карка 23/08/1970  23:00
23/08/1970  23:00 Mars Лав-Симба 10/10/1970  04:20
10/10/1970  04:20 Mars Девица-Канија 26/11/1970  10:15
26/11/1970  10:15 Mars Терезија-Тула 12/01/1971  17:40
12/01/1971  17:40 Mars Скорпија-Вришчика 01/03/1971  18:00
01/03/1971  18:00 Mars Стрелец-Дхану 21/04/1971  16:45
21/04/1971  16:45 Mars Јарец-Макара 24/10/1971  07:50
24/10/1971  07:50 Mars Водолија-Кумба 16/12/1971  12:45
16/12/1971  12:45 Mars Риби-Мина 31/01/1972  17:40
31/01/1972  17:40 Mars Овен-Меша 17/03/1972  06:15
17/03/1972  06:15 Mars Бик-Вришаба 02/05/1972  10:25
02/05/1972  10:25 Mars Близнаци-Митуна 18/06/1972  10:10
18/06/1972  10:10 Mars Рак-Карка 04/08/1972  19:15
04/08/1972  19:15 Mars Лав-Симба 20/09/1972  21:15
20/09/1972  21:15 Mars Девица-Канија 06/11/1972  02:05
06/11/1972  02:05 Mars Терезија-Тула 21/12/1972  02:30
21/12/1972  02:30 Mars Скорпија-Вришчика 02/02/1973  22:00
02/02/1973  22:00 Mars Стрелец-Дхану 17/03/1973  17:20
17/03/1973  17:20 Mars Јарец-Макара 29/04/1973  00:10
29/04/1973  00:10 Mars Водолија-Кумба 11/06/1973  03:15
11/06/1973  03:15 Mars Риби-Мина 30/07/1973  02:10
30/07/1973  02:10 Mars Овен-Меша 15/02/1974  11:25
15/02/1974  11:25 Mars Бик-Вришаба 09/04/1974  10:05
09/04/1974  10:05 Mars Близнаци-Митуна 29/05/1974  10:05
29/05/1974  10:05 Mars Рак-Карка 17/07/1974  05:20
17/07/1974  05:20 Mars Лав-Симба 02/09/1974  18:10
02/09/1974  18:10 Mars Девица-Канија 18/10/1974  15:40
18/10/1974  15:40 Mars Терезија-Тула 01/12/1974  16:25
01/12/1974  16:25 Mars Скорпија-Вришчика 12/01/1975  21:50
12/01/1975  21:50 Mars Стрелец-Дхану 22/02/1975  15:00
22/02/1975  15:00 Mars Јарец-Макара 03/04/1975  07:55
03/04/1975  07:55 Mars Водолија-Кумба 12/05/1975  18:55
12/05/1975  18:55 Mars Риби-Мина 22/06/1975  04:25
22/06/1975  04:25 Mars Овен-Меша 04/08/1975  16:00
04/08/1975  16:00 Mars Бик-Вришаба 28/09/1975  05:25
28/09/1975  05:25 Mars Близнаци-Митуна 14/12/1975  04:55
14/12/1975  04:55 Mars Бик-Вришаба R 02/03/1976  14:40
02/03/1976  14:40 Mars Близнаци-Митуна 04/05/1976  18:20
04/05/1976  18:20 Mars Рак-Карка 26/06/1976  05:35
26/06/1976  05:35 Mars Лав-Симба 14/08/1976  02:50
14/08/1976  02:50 Mars Девица-Канија 29/09/1976  06:45
29/09/1976  06:45 Mars Терезија-Тула 11/11/1976  22:30
11/11/1976  22:30 Mars Скорпија-Вришчика 23/12/1976  09:15
23/12/1976  09:15 Mars Стрелец-Дхану 01/02/1977  03:20
01/02/1977  03:20 Mars Јарец-Макара 11/03/1977  20:45
11/03/1977  20:45 Mars Водолија-Кумба 19/04/1977  08:35
19/04/1977  08:35 Mars Риби-Мина 28/05/1977  13:00
28/05/1977  13:00 Mars Овен-Меша 08/07/1977  12:05
08/07/1977  12:05 Mars Бик-Вришаба 21/08/1977  19:20
21/08/1977  19:20 Mars Близнаци-Митуна 12/10/1977  20:45
12/10/1977  20:45 Mars Рак-Карка 16/02/1978  08:15
16/02/1978  08:15 Mars Близнаци-Митуна R 17/03/1978  08:25
17/03/1978  08:25 Mars Рак-Карка 02/06/1978  03:15
02/06/1978  03:15 Mars Лав-Симба 24/07/1978  21:35
24/07/1978  21:35 Mars Девица-Канија 10/09/1978  05:50
10/09/1978  05:50 Mars Терезија-Тула 24/10/1978  01:35
24/10/1978  01:35 Mars Скорпија-Вришчика 04/12/1978  05:15
04/12/1978  05:15 Mars Стрелец-Дхану 12/01/1979  11:50
12/01/1979  11:50 Mars Јарец-Макара 19/02/1979  17:45
19/02/1979  17:45 Mars Водолија-Кумба 29/03/1979  20:25
29/03/1979  20:25 Mars Риби-Мина 07/05/1979  17:05
07/05/1979  17:05 Mars Овен-Меша 17/06/1979  04:05
17/06/1979  04:05 Mars Бик-Вришаба 30/07/1979  00:25
30/07/1979  00:25 Mars Близнаци-Митуна 14/09/1979  08:25
14/09/1979  08:25 Mars Рак-Карка 06/11/1979  11:00
06/11/1979  11:00 Mars Лав-Симба 28/06/1980  23:00
28/06/1980  23:00 Mars Девица-Канија 19/08/1980  06:45
19/08/1980  06:45 Mars Терезија-Тула 03/10/1980  05:15
03/10/1980  05:15 Mars Скорпија-Вришчика 13/11/1980  14:15
13/11/1980  14:15 Mars Стрелец-Дхану 22/12/1980  18:45
22/12/1980  18:45 Mars Јарец-Макара 29/01/1981  21:25
29/01/1981  21:25 Mars Водолија-Кумба 08/03/1981  22:40
08/03/1981  22:40 Mars Риби-Мина 16/04/1981  20:20
16/04/1981  20:20 Mars Овен-Меша 27/05/1981  08:35
27/05/1981  08:35 Mars Бик-Вришаба 08/07/1981  23:55
08/07/1981  23:55 Mars Близнаци-Митуна 23/08/1981  03:05
23/08/1981  03:05 Mars Рак-Карка 10/10/1981  07:20
10/10/1981  07:20 Mars Лав-Симба 02/12/1981  23:35
02/12/1981  23:35 Mars Девица-Канија 22/07/1982  22:25
22/07/1982  22:25 Mars Терезија-Тула 10/09/1982  14:35
10/09/1982  14:35 Mars Скорпија-Вришчика 23/10/1982  08:50
23/10/1982  08:50 Mars Стрелец-Дхану 02/12/1982  01:40
02/12/1982  01:40 Mars Јарец-Макара 09/01/1983  11:10
09/01/1983  11:10 Mars Водолија-Кумба 16/02/1983  19:25
16/02/1983  19:25 Mars Риби-Мина 28/03/1983  02:55
28/03/1983  02:55 Mars Овен-Меша 08/05/1983  00:50
08/05/1983  00:50 Mars Бик-Вришаба 19/06/1983  23:20
19/06/1983  23:20 Mars Близнаци-Митуна 03/08/1983  23:25
03/08/1983  23:25 Mars Рак-Карка 19/09/1983  21:15
19/09/1983  21:15 Mars Лав-Симба 07/11/1983  17:50
07/11/1983  17:50 Mars Девица-Канија 30/12/1983  02:55
30/12/1983  02:55 Mars Терезија-Тула 06/03/1984  18:05
06/03/1984  18:05 Mars Скорпија-Вришчика 03/05/1984  08:05
03/05/1984  08:05 Mars Терезија-Тула R 05/08/1984  00:50
05/08/1984  00:50 Mars Скорпија-Вришчика 25/09/1984  23:05
25/09/1984  23:05 Mars Стрелец-Дхану 07/11/1984  06:10
07/11/1984  06:10 Mars Јарец-Макара 17/12/1984  00:00
17/12/1984  00:00 Mars Водолија-Кумба 25/01/1985  08:30
25/01/1985  08:30 Mars Риби-Мина 06/03/1985  13:15
06/03/1985  13:15 Mars Овен-Меша 17/04/1985  09:10
17/04/1985  09:10 Mars Бик-Вришаба 31/05/1985  01:10
31/05/1985  01:10 Mars Близнаци-Митуна 15/07/1985  11:10
15/07/1985  11:10 Mars Рак-Карка 31/08/1985  03:50
31/08/1985  03:50 Mars Лав-Симба 17/10/1985  13:45
17/10/1985  13:45 Mars Девица-Канија 04/12/1985  14:05
04/12/1985  14:05 Mars Терезија-Тула 22/01/1986  15:50
22/01/1986  15:50 Mars Скорпија-Вришчика 16/03/1986  00:55
16/03/1986  00:55 Mars Стрелец-Дхану 26/09/1986  19:05
26/09/1986  19:05 Mars Јарец-Макара 16/11/1986  16:20
16/11/1986  16:20 Mars Водолија-Кумба 30/12/1986  12:05
30/12/1986  12:05 Mars Риби-Мина 11/02/1987  12:20
11/02/1987  12:20 Mars Овен-Меша 27/03/1987  08:05
27/03/1987  08:05 Mars Бик-Вришаба 11/05/1987  12:40
11/05/1987  12:40 Mars Близнаци-Митуна 26/06/1987  21:45
26/06/1987  21:45 Mars Рак-Карка 12/08/1987  23:30
12/08/1987  23:30 Mars Лав-Симба 29/09/1987  00:05
29/09/1987  00:05 Mars Девица-Канија 14/11/1987  12:05
14/11/1987  12:05 Mars Терезија-Тула 30/12/1987  04:20
30/12/1987  04:20 Mars Скорпија-Вришчика 13/02/1988  02:25
13/02/1988  02:25 Mars Стрелец-Дхану 28/03/1988  15:05
28/03/1988  15:05 Mars Јарец-Макара 12/05/1988  15:25
12/05/1988  15:25 Mars Водолија-Кумба 01/07/1988  06:15
01/07/1988  06:15 Mars Риби-Мина 07/01/1989  19:00
07/01/1989  19:00 Mars Овен-Меша 01/03/1989  00:30
01/03/1989  00:30 Mars Бик-Вришаба 19/04/1989  02:10
19/04/1989  02:10 Mars Близнаци-Митуна 06/06/1989  13:20
06/06/1989  13:20 Mars Рак-Карка 24/07/1989  15:50
24/07/1989  15:50 Mars Лав-Симба 09/09/1989  22:40
09/09/1989  22:40 Mars Девица-Канија 25/10/1989  20:30
25/10/1989  20:30 Mars Терезија-Тула 09/12/1989  04:15
09/12/1989  04:15 Mars Скорпија-Вришчика 20/01/1990  21:15
20/01/1990  21:15 Mars Стрелец-Дхану 03/03/1990  04:45
03/03/1990  04:45 Mars Јарец-Макара 12/04/1990  14:50
12/04/1990  14:50 Mars Водолија-Кумба 22/05/1990  20:40
22/05/1990  20:40 Mars Риби-Мина 03/07/1990  12:55
03/07/1990  12:55 Mars Овен-Меша 19/08/1990  17:20
19/08/1990  17:20 Mars Бик-Вришаба 21/03/1991  23:55
21/03/1991  23:55 Mars Близнаци-Митуна 15/05/1991  19:45
15/05/1991  19:45 Mars Рак-Карка 05/07/1991  09:00
05/07/1991  09:00 Mars Лав-Симба 22/08/1991  14:00
22/08/1991  14:00 Mars Девица-Канија 07/10/1991  12:55
07/10/1991  12:55 Mars Терезија-Тула 20/11/1991  07:00
20/11/1991  07:00 Mars Скорпија-Вришчика 31/12/1991  23:45
31/12/1991  23:45 Mars Стрелец-Дхану 10/02/1992  01:05
10/02/1992  01:05 Mars Јарец-Макара 20/03/1992  01:35
20/03/1992  01:35 Mars Водолија-Кумба 27/04/1992  20:45
27/04/1992  20:45 Mars Риби-Мина 06/06/1992  08:00
06/06/1992  08:00 Mars Овен-Меша 17/07/1992  19:35
17/07/1992  19:35 Mars Бик-Вришаба 01/09/1992  16:55
01/09/1992  16:55 Mars Близнаци-Митуна 03/11/1992  19:50
03/11/1992  19:50 Mars Рак-Карка 22/12/1992  16:20
22/12/1992  16:20 Mars Близнаци-Митуна R 14/04/1993  08:45
14/04/1993  08:45 Mars Рак-Карка 12/06/1993  11:00
12/06/1993  11:00 Mars Лав-Симба 02/08/1993  03:35
02/08/1993  03:35 Mars Девица-Канија 17/09/1993  21:10
17/09/1993  21:10 Mars Терезија-Тула 31/10/1993  12:45
31/10/1993  12:45 Mars Скорпија-Вришчика 11/12/1993  18:20
11/12/1993  18:20 Mars Стрелец-Дхану 20/01/1994  04:35
20/01/1994  04:35 Mars Јарец-Макара 27/02/1994  14:15
27/02/1994  14:15 Mars Водолија-Кумба 06/04/1994  20:30
06/04/1994  20:30 Mars Риби-Мина 15/05/1994  18:50
15/05/1994  18:50 Mars Овен-Меша 25/06/1994  08:00
25/06/1994  08:00 Mars Бик-Вришаба 07/08/1994  11:50
07/08/1994  11:50 Mars Близнаци-Митуна 23/09/1994  23:50
23/09/1994  23:50 Mars Рак-Карка 22/11/1994  15:00
22/11/1994  15:00 Mars Лав-Симба 09/02/1995  22:10
09/02/1995  22:10 Mars Рак-Карка R 11/05/1995  00:55
11/05/1995  00:55 Mars Лав-Симба 10/07/1995  18:30
10/07/1995  18:30 Mars Девица-Канија 28/08/1995  21:30
28/08/1995  21:30 Mars Терезија-Тула 12/10/1995  04:25
12/10/1995  04:25 Mars Скорпија-Вришчика 22/11/1995  09:35
22/11/1995  09:35 Mars Стрелец-Дхану 31/12/1995  13:45
31/12/1995  13:45 Mars Јарец-Макара 07/02/1996  16:55
07/02/1996  16:55 Mars Водолија-Кумба 16/03/1996  18:00
16/03/1996  18:00 Mars Риби-Мина 24/04/1996  15:35
24/04/1996  15:35 Mars Овен-Меша 04/06/1996  02:15
04/06/1996  02:15 Mars Бик-Вришаба 16/07/1996  17:40
16/07/1996  17:40 Mars Близнаци-Митуна 31/08/1996  03:20
31/08/1996  03:20 Mars Рак-Карка 19/10/1996  10:30
19/10/1996  10:30 Mars Лав-Симба 17/12/1996  13:20
17/12/1996  13:20 Mars Девица-Канија 24/03/1997  23:40
24/03/1997  23:40 Mars Лав-Симба R 03/06/1997  16:50
03/06/1997  16:50 Mars Девица-Канија 04/08/1997  04:35
04/08/1997  04:35 Mars Терезија-Тула 20/09/1997  01:50
20/09/1997  01:50 Mars Скорпија-Вришчика 01/11/1997  00:15
01/11/1997  00:15 Mars Стрелец-Дхану 10/12/1997  09:35
10/12/1997  09:35 Mars Јарец-Макара 17/01/1998  14:45
17/01/1998  14:45 Mars Водолија-Кумба 24/02/1998  18:55
24/02/1998  18:55 Mars Риби-Мина 04/04/1998  21:50
04/04/1998  21:50 Mars Овен-Меша 15/05/1998  14:55
15/05/1998  14:55 Mars Бик-Вришаба 27/06/1998  09:30
27/06/1998  09:30 Mars Близнаци-Митуна 11/08/1998  09:00
11/08/1998  09:00 Mars Рак-Карка 27/09/1998  14:15
27/09/1998  14:15 Mars Лав-Симба 16/11/1998  15:00
16/11/1998  15:00 Mars Девица-Канија 12/01/1999  10:20
12/01/1999  10:20 Mars Терезија-Тула 23/08/1999  19:15
23/08/1999  19:15 Mars Скорпија-Вришчика 08/10/1999  12:55
08/10/1999  12:55 Mars Стрелец-Дхану 18/11/1999  06:15
18/11/1999  06:15 Mars Јарец-Макара 27/12/1999  05:50
27/12/1999  05:50 Mars Водолија-Кумба 04/02/2000  01:20
04/02/2000  01:20 Mars Риби-Мина 14/03/2000  18:45
14/03/2000  18:45 Mars Овен-Меша 25/04/2000  04:25
25/04/2000  04:25 Mars Бик-Вришаба 07/06/2000  11:55
07/06/2000  11:55 Mars Близнаци-Митуна 22/07/2000  16:40
22/07/2000  16:40 Mars Рак-Карка 07/09/2000  09:30
07/09/2000  09:30 Mars Лав-Симба 25/10/2000  05:50
25/10/2000  05:50 Mars Девица-Канија 13/12/2000  08:25
13/12/2000  08:25 Mars Терезија-Тула 03/02/2001  10:05
03/02/2001  10:05 Mars Скорпија-Вришчика 10/04/2001  14:45
10/04/2001  14:45 Mars Стрелец-Дхану 10/06/2001  08:05
10/06/2001  08:05 Mars Скорпија-Вришчика R 26/08/2001  17:50
26/08/2001  17:50 Mars Стрелец-Дхану 18/10/2001  17:30
18/10/2001  17:30 Mars Јарец-Макара 30/11/2001  12:35
30/11/2001  12:35 Mars Водолија-Кумба 10/01/2002  14:45
10/01/2002  14:45 Mars Риби-Мина 21/02/2002  01:45
21/02/2002  01:45 Mars Овен-Меша 04/04/2002  21:30
04/04/2002  21:30 Mars Бик-Вришаба 19/05/2002  07:45
19/05/2002  07:45 Mars Близнаци-Митуна 04/07/2002  05:40
04/07/2002  05:40 Mars Рак-Карка 20/08/2002  02:15
20/08/2002  02:15 Mars Лав-Симба 06/10/2002  05:40
06/10/2002  05:40 Mars Девица-Канија 22/11/2002  03:15
22/11/2002  03:15 Mars Терезија-Тула 07/01/2003  18:05
07/01/2003  18:05 Mars Скорпија-Вришчика 23/02/2003  09:10
23/02/2003  09:10 Mars Стрелец-Дхану 12/04/2003  01:00
12/04/2003  01:00 Mars Јарец-Макара 03/06/2003  22:20
03/06/2003  22:20 Mars Водолија-Кумба 05/12/2003  19:45
05/12/2003  19:45 Mars Риби-Мина 24/01/2004  20:10
24/01/2004  20:10 Mars Овен-Меша 11/03/2004  20:40
11/03/2004  20:40 Mars Бик-Вришаба 27/04/2004  20:45
27/04/2004  20:45 Mars Близнаци-Митуна 14/06/2004  07:10
14/06/2004  07:10 Mars Рак-Карка 31/07/2004  21:30
31/07/2004  21:30 Mars Лав-Симба 17/09/2004  00:45
17/09/2004  00:45 Mars Девица-Канија 02/11/2004  02:00
02/11/2004  02:00 Mars Терезија-Тула 16/12/2004  19:40
16/12/2004  19:40 Mars Скорпија-Вришчика 29/01/2005  04:35
29/01/2005  04:35 Mars Стрелец-Дхану 12/03/2005  08:50
12/03/2005  08:50 Mars Јарец-Макара 22/04/2005  20:15
22/04/2005  20:15 Mars Водолија-Кумба 03/06/2005  12:55
03/06/2005  12:55 Mars Риби-Мина 18/07/2005  05:45
18/07/2005  05:45 Mars Овен-Меша 05/02/2006  06:30
05/02/2006  06:30 Mars Бик-Вришаба 03/04/2006  13:10
03/04/2006  13:10 Mars Близнаци-Митуна 24/05/2006  19:00
24/05/2006  19:00 Mars Рак-Карка 13/07/2006  02:35
13/07/2006  02:35 Mars Лав-Симба 29/08/2006  20:25
29/08/2006  20:25 Mars Девица-Канија 14/10/2006  18:20
14/10/2006  18:20 Mars Терезија-Тула 27/11/2006  15:15
27/11/2006  15:15 Mars Скорпија-Вришчика 08/01/2007  15:45
08/01/2007  15:45 Mars Стрелец-Дхану 18/02/2007  02:30
18/02/2007  02:30 Mars Јарец-Макара 29/03/2007  13:45
29/03/2007  13:45 Mars Водолија-Кумба 07/05/2007  17:40
07/05/2007  17:40 Mars Риби-Мина 16/06/2007  16:50
16/06/2007  16:50 Mars Овен-Меша 29/07/2007  05:00
29/07/2007  05:00 Mars Бик-Вришаба 16/09/2007  18:10
16/09/2007  18:10 Mars Близнаци-Митуна 28/04/2008  11:15
28/04/2008  11:15 Mars Рак-Карка 21/06/2008  13:30
21/06/2008  13:30 Mars Лав-Симба 09/08/2008  23:25
09/08/2008  23:25 Mars Девица-Канија 25/09/2008  07:35
25/09/2008  07:35 Mars Терезија-Тула 07/11/2008  22:20
07/11/2008  22:20 Mars Скорпија-Вришчика 19/12/2008  07:05
19/12/2008  07:05 Mars Стрелец-Дхану 27/01/2009  22:00
27/01/2009  22:00 Mars Јарец-Макара 07/03/2009  12:05
07/03/2009  12:05 Mars Водолија-Кумба 14/04/2009  22:05
14/04/2009  22:05 Mars Риби-Мина 23/05/2009  23:30
23/05/2009  23:30 Mars Овен-Меша 03/07/2009  17:45
03/07/2009  17:45 Mars Бик-Вришаба 16/08/2009  12:00
16/08/2009  12:00 Mars Близнаци-Митуна 05/10/2009  05:55
05/10/2009  05:55 Mars Рак-Карка 26/05/2010  12:30
26/05/2010  12:30 Mars Лав-Симба 20/07/2010  03:05
20/07/2010  03:05 Mars Девица-Канија 05/09/2010  23:35
05/09/2010  23:35 Mars Терезија-Тула 19/10/2010  22:55
19/10/2010  22:55 Mars Скорпија-Вришчика 30/11/2010  02:00
30/11/2010  02:00 Mars Стрелец-Дхану 08/01/2011  07:35
08/01/2011  07:35 Mars Јарец-Макара 15/02/2011  12:20
15/02/2011  12:20 Mars Водолија-Кумба 25/03/2011  14:10
25/03/2011  14:10 Mars Риби-Мина 03/05/2011  10:20
03/05/2011  10:20 Mars Овен-Меша 12/06/2011  20:25
12/06/2011  20:25 Mars Бик-Вришаба 25/07/2011  13:55
25/07/2011  13:55 Mars Близнаци-Митуна 09/09/2011  11:15
09/09/2011  11:15 Mars Рак-Карка 30/10/2011  17:40
30/10/2011  17:40 Mars Лав-Симба 21/06/2012  19:35
21/06/2012  19:35 Mars Девица-Канија 14/08/2012  05:20
14/08/2012  05:20 Mars Терезија-Тула 28/09/2012  16:15
28/09/2012  16:15 Mars Скорпија-Вришчика 09/11/2012  05:10
09/11/2012  05:10 Mars Стрелец-Дхану 18/12/2012  10:50
18/12/2012  10:50 Mars Јарец-Макара 25/01/2013  14:05
25/01/2013  14:05 Mars Водолија-Кумба 04/03/2013  16:10
04/03/2013  16:10 Mars Риби-Мина 12/04/2013  15:10
12/04/2013  15:10 Mars Овен-Меша 23/05/2013  04:45
23/05/2013  04:45 Mars Бик-Вришаба 04/07/2013  20:45
04/07/2013  20:45 Mars Близнаци-Митуна 18/08/2013  21:30
18/08/2013  21:30 Mars Рак-Карка 05/10/2013  15:15
05/10/2013  15:15 Mars Лав-Симба 26/11/2013  15:05
26/11/2013  15:05 Mars Девица-Канија 04/02/2014  09:55
04/02/2014  09:55 Mars Терезија-Тула 25/03/2014  05:25
25/03/2014  05:25 Mars Девица-Канија R 14/07/2014  04:15
14/07/2014  04:15 Mars Терезија-Тула 04/09/2014  22:05
04/09/2014  22:05 Mars Скорпија-Вришчика 18/10/2014  09:20
18/10/2014  09:20 Mars Стрелец-Дхану 27/11/2014  08:30
27/11/2014  08:30 Mars Јарец-Макара 04/01/2015  21:30
04/01/2015  21:30 Mars Водолија-Кумба 12/02/2015  08:45
12/02/2015  08:45 Mars Риби-Мина 23/03/2015  18:20
23/03/2015  18:20 Mars Овен-Меша 03/05/2015  19:25
03/05/2015  19:25 Mars Бик-Вришаба 15/06/2015  20:40
15/06/2015  20:40 Mars Близнаци-Митуна 30/07/2015  21:50
30/07/2015  21:50 Mars Рак-Карка 15/09/2015  17:00
15/09/2015  17:00 Mars Лав-Симба 03/11/2015  03:40
03/11/2015  03:40 Mars Девица-Канија 24/12/2015  01:30
24/12/2015  01:30 Mars Терезија-Тула 20/02/2016  12:15
20/02/2016  12:15 Mars Скорпија-Вришчика 17/06/2016  19:15
17/06/2016  19:15 Mars Терезија-Тула R 12/07/2016  09:50
12/07/2016  09:50 Mars Скорпија-Вришчика 18/09/2016  03:15
18/09/2016  03:15 Mars Стрелец-Дхану 01/11/2016  04:10
01/11/2016  04:10 Mars Јарец-Макара 11/12/2016  14:25
11/12/2016  14:25 Mars Водолија-Кумба 20/01/2017  09:20
20/01/2017  09:20 Mars Риби-Мина 01/03/2017  22:10
01/03/2017  22:10 Mars Овен-Меша 12/04/2017  23:45
12/04/2017  23:45 Mars Бик-Вришаба 26/05/2017  21:05
26/05/2017  21:05 Mars Близнаци-Митуна 11/07/2017  10:30
11/07/2017  10:30 Mars Рак-Карка 27/08/2017  04:00
27/08/2017  04:00 Mars Лав-Симба 13/10/2017  11:35
13/10/2017  11:35 Mars Девица-Канија 30/11/2017  00:55
30/11/2017  00:55 Mars Терезија-Тула 17/01/2018  00:45
17/01/2018  00:45 Mars Скорпија-Вришчика 07/03/2018  14:00
07/03/2018  14:00 Mars Стрелец-Дхану 02/05/2018  11:45
02/05/2018  11:45 Mars Јарец-Макара 06/11/2018  03:55
06/11/2018  03:55 Mars Водолија-Кумба 23/12/2018  08:30
23/12/2018  08:30 Mars Риби-Мина 05/02/2019  19:20
05/02/2019  19:20 Mars Овен-Меша 22/03/2019  10:35
22/03/2019  10:35 Mars Бик-Вришаба 07/05/2019  02:25
07/05/2019  02:25 Mars Близнаци-Митуна 22/06/2019  18:55
22/06/2019  18:55 Mars Рак-Карка 09/08/2019  00:20
09/08/2019  00:20 Mars Лав-Симба 25/09/2019  02:05
25/09/2019  02:05 Mars Девица-Канија 10/11/2019  09:55
10/11/2019  09:55 Mars Терезија-Тула 25/12/2019  17:00
25/12/2019  17:00 Mars Скорпија-Вришчика 07/02/2020  23:25
07/02/2020  23:25 Mars Стрелец-Дхану 22/03/2020  10:10
22/03/2020  10:10 Mars Јарец-Макара 04/05/2020  16:10
04/05/2020  16:10 Mars Водолија-Кумба 18/06/2020  15:45
18/06/2020  15:45 Mars Риби-Мина 16/08/2020  13:55
16/08/2020  13:55 Mars Овен-Меша 04/10/2020  05:45
04/10/2020  05:45 Mars Риби-Мина R 24/12/2020  05:50
24/12/2020  05:50 Mars Овен-Меша 22/02/2021  00:05
22/02/2021  00:05 Mars Бик-Вришаба 13/04/2021  20:45
13/04/2021  20:45 Mars Близнаци-Митуна 02/06/2021  02:20
02/06/2021  02:20 Mars Рак-Карка 20/07/2021  13:25
20/07/2021  13:25 Mars Лав-Симба 05/09/2021  23:30
05/09/2021  23:30 Mars Девица-Канија 21/10/2021  21:35
21/10/2021  21:35 Mars Терезија-Тула 05/12/2021  01:30
05/12/2021  01:30 Mars Скорпија-Вришчика 16/01/2022  12:00
16/01/2022  12:00 Mars Стрелец-Дхану 26/02/2022  11:20
26/02/2022  11:20 Mars Јарец-Макара 07/04/2022  10:45
07/04/2022  10:45 Mars Водолија-Кумба 17/05/2022  05:05
17/05/2022  05:05 Mars Риби-Мина 27/06/2022  01:10
27/06/2022  01:10 Mars Овен-Меша 10/08/2022  16:40
10/08/2022  16:40 Mars Бик-Вришаба 16/10/2022  02:00
16/10/2022  02:00 Mars Близнаци-Митуна 13/11/2022  16:30
13/11/2022  16:30 Mars Бик-Вришаба R 13/03/2023  00:35
13/03/2023  00:35 Mars Близнаци-Митуна 10/05/2023  09:20
10/05/2023  09:20 Mars Рак-Карка 30/06/2023  21:50
30/06/2023  21:50 Mars Лав-Симба 18/08/2023  11:25
18/08/2023  11:25 Mars Девица-Канија 03/10/2023  13:30
03/10/2023  13:30 Mars Терезија-Тула 16/11/2023  06:20
16/11/2023  06:20 Mars Скорпија-Вришчика 27/12/2023  19:55
27/12/2023  19:55 Mars Стрелец-Дхану 05/02/2024  17:15
05/02/2024  17:15 Mars Јарец-Макара 15/03/2024  13:40
15/03/2024  13:40 Mars Водолија-Кумба 23/04/2024  04:10
23/04/2024  04:10 Mars Риби-Мина 01/06/2024  11:10
01/06/2024  11:10 Mars Овен-Меша 12/07/2024  14:30
12/07/2024  14:30 Mars Бик-Вришаба 26/08/2024  10:55
26/08/2024  10:55 Mars Близнаци-Митуна 20/10/2024  09:55
20/10/2024  09:55 Mars Рак-Карка 21/01/2025  05:40
21/01/2025  05:40 Mars Близнаци-Митуна R 02/04/2025  21:00
02/04/2025  21:00 Mars Рак-Карка 06/06/2025  21:45
06/06/2025  21:45 Mars Лав-Симба 28/07/2025  15:30
28/07/2025  15:30 Mars Девица-Канија 13/09/2025  16:55
13/09/2025  16:55 Mars Терезија-Тула 27/10/2025  11:15
27/10/2025  11:15 Mars Скорпија-Вришчика 07/12/2025  15:50
07/12/2025  15:50 Mars Стрелец-Дхану 16/01/2026  00:00
16/01/2026  00:00 Mars Јарец-Макара 23/02/2026  07:20
23/02/2026  07:20 Mars Водолија-Кумба 02/04/2026  11:00
02/04/2026  11:00 Mars Риби-Мина 11/05/2026  08:10
11/05/2026  08:10 Mars Овен-Меша 20/06/2026  19:30
20/06/2026  19:30 Mars Бик-Вришаба 02/08/2026  18:25
02/08/2026  18:25 Mars Близнаци-Митуна 18/09/2026  12:05
18/09/2026  12:05 Mars Рак-Карка 12/11/2026  15:50
12/11/2026  15:50 Mars Лав-Симба 09/03/2027  19:50
09/03/2027  19:50 Mars Рак-Карка R 26/04/2027  07:15
26/04/2027  07:15 Mars Лав-Симба 05/07/2027  00:05
05/07/2027  00:05 Mars Девица-Канија 24/08/2027  05:25
24/08/2027  05:25 Mars Терезија-Тула 07/10/2027  21:00
07/10/2027  21:00 Mars Скорпија-Вришчика 18/11/2027  04:15
18/11/2027  04:15 Mars Стрелец-Дхану 27/12/2027  08:35
27/12/2027  08:35 Mars Јарец-Макара 03/02/2028  11:15
03/02/2028  11:15 Mars Водолија-Кумба 12/03/2028  12:10
12/03/2028  12:10 Mars Риби-Мина 20/04/2028  08:55
20/04/2028  08:55 Mars Овен-Меша 30/05/2028  19:55
30/05/2028  19:55 Mars Бик-Вришаба 12/07/2028  10:45
12/07/2028  10:45 Mars Близнаци-Митуна 26/08/2028  15:50
26/08/2028  15:50 Mars Рак-Карка 14/10/2028  05:55
14/10/2028  05:55 Mars Лав-Симба 08/12/2028  17:55
08/12/2028  17:55 Mars Девица-Канија 28/07/2029  18:25
28/07/2029  18:25 Mars Терезија-Тула 14/09/2029  23:35
14/09/2029  23:35 Mars Скорпија-Вришчика 27/10/2029  08:40
27/10/2029  08:40 Mars Стрелец-Дхану 05/12/2029  21:50
05/12/2029  21:50 Mars Јарец-Макара 31/12/1900  01:00