term and results

Comments

Солилоквиум

Солилоквиум -оној кој збори сам со себе ,употребено од Блер во друштво со Ден Gossip Girl