Познати светски Архитекти

Вовед во астро анализата на познати архитекти во светот
 
 
Кензо Танге
 
архитект кензо танге црта на табла црбо бело  300 пиксели
Препознатлив на Македонците , апосебно на Скопјаните по победата на конкурсот за урбано решение на Скопје по земјотресот.И изненадување или не неговото сонце е во Лав знакот на Македонската држава
 
Месечев знак во терезија Тула 
-првиот предзнак за архитектура ,ако се земе во предвид дека терезијата е под влијание на венера-која е карака за убавото и естетско совршенство.
 
Сонце во Лав
 
драматичност, широки потези ,функционалност и рационалност ,визионерство , линијата ја прати формата
 
Подоле погледнете мала архитектонска паралела помеѓу творештвото на Кензо Танге и еден од доајените на модерната македонска архитектура  охриѓанецот Борис Чипан(Сонце Риби, Месечина Девица ) ,проектант на Македонската Академија на Науки и уметности (МАНУ) ,неколку судски згради (во Велес,Битола,Штип) и повеќе индувидуални домови и куќи , ф-ка за фротир во Делчево. Чипан се јавува и како конзерватор на градителско наследство посебно на црквите Света Софија ,Свети Наум , Свети Пантелејмон.
 
Кензо Танге зграда Кагава и Борис Чипан зграда на МАНУ