Поле пет допринесува за квалитет на Вашата иднина

транзити

Планетите секогаш се заокружуваат со орбитата што влијаат позитивно врз луѓето ,неутрално односно неповолно. Овие влијанија се познати како транзитни ефекти. Генерално, транзитот ефектите се третираат од знакот во кој Месечината е поставена, на пример, транзитот на Јупитер во 4-та куќа и 6-та куќа од Месечината е неповолен, додека неговиот транзит кон 5-та куќа од Месечината произведува успешен ефекти.Петата куќа е извор на согледување на иднината , па оттука поволен транзит допринесува да се познава и планира поуспешно Вашата иднина.Астролози,јасновидци и лица кои работат во било каква дејност поврзана со иднина или прогнози ,нивното петто поле во хороскопот е нагласено преку планета,аспект,размена или транзит.Петтото поле е поврзано и со добивки на игри на среќа ,а тоа подразбира и добра интуиција да се процени момент за успех,кога некоја планета го снабдува со планетарна сила ова поле.