Јавете се на мобилен за натална карта

Поздрав за сите и мир со Вас ,

Јавете се на подоле дадениот мобилен контакт телефон  или испратете мејл порака за првичен контакт со Симеон.Во пораката напишете дека сакате директен контакт и ќе Ви се даде термин кога да се јавите

Наталната карта  која се изработува може да ја добиете истиот ден,доколку постои слободен термин .Поквалитетните анализи се чекаат 4-7 дена  и заедно со Вас се договара термин кој и Вам ви одговара.

Наталната карта содржи опис на Вашиот хороскопски знак и како истиот влијае во различни години во иднина.Се изготвуваат неколку различни системи на предвидувања со помош на ведската астрологија,за да се добие попрецизна информација .Се потенцира ,Вашата слободна воља ,но со акцент на моето животно мото „Слободни се само оние кои ја знаат иднината!“Има натални карти кои се предодредени повеќе или помалку ,но кога Вие имате сознанија за Вашата иднина ,тогаш од Вас зависи ,дали Вашата иднина ќе Ви донесе успех просечен живот или разочарувања.

Ова е на повеќе планови или полиња од животот, во љубовта,здравствено,материјално или едукативно-образование,Дали ќе имате среќа во странство ,Кои се Вашите бои кои допринесуваат за Ваш успех во одреден период од животот,Дали се потребни мали измени во просторот во кој живеете ,за да напредувате односно крие ли просторот проблеми во Вашиот живот.Каква кармичка одговорност носите, како и кога во животот да ја препознаете за да бидете уверени дека тоа поле од животот ќе ви создава среќа или кочници и блокади.

Одговор на овие прашања кои за секој се различни ,се презентираат во усна форма,

истиот број е и за странство преку Вибер 

уплатница на фирмата АС ВЕДИК

време за јавување од 11:00 до 19:00 часот 

мобилен број белчи букви на жолта основамејл напишан со црвени букви