Efekti na tranzitite niz horoskopot nivno pozitivno odnosno negativno dejstvo

1.Ефектите на транзитите низ знаците(куќите)

Секој знак е поделен на 8 Какшја кои се по редослед Сатурн,Јупитер,Марс,Сонце,Венера,Меркур,Месец и Лагна.

Транзитот

1.природа на куќата

2.природата на владателот на куќата

3.Знакот каде паѓа врвот на куќата

4.силата на планетата

 

во зависност од Панча сиданта ефектите и рекха поените се врши заклучување на предвидувањата.

Dhatu(дату),Moola(мула),Jeeva(џива) и Misra(мисра) ефекти!

 

2.Ефекти на транзитот низ ѕвездените констелации(накшатри) -Јанма Накшатра(месечевиот знак)

 

Сонце 1,2,4,6,8,9, се поволни ,додека 3,5, и посебно 7 се неповолни

 

ова зависи и од Adhipatya(адипатја) или владеењето на планетите

 

Владателите на лошите куќи 6,8,12 предизвикуваат поволни транзите преку овие ѕвезди 1,2,4,6,8,9(!).Satyajaytakam

 

3.Транзит од Сонцето

За време на транзитот низ 3,6,и 11 куќа од Месечината поволни ефекти како унапредувања,успех,почит од владателите(значајни лица)и добивање на богатство( добра и имот).Ова се т.н Упачаја куќи.

 

Аштакаваргите важни, посебно редукциите и тригоните на :

сонце и 9 поле татко

месечина и 4 поле мајка

меркур и 4 поле пријатели

јупитер и 5 поле деца

венера и 7 поле опасност за жена(Шани) и брак(Гуру)

Сатурн и 8 поле смрт на родениот

 

Сарвааштакаварга

 

Подзнакот на максимални бинду е најдобар за почетоци на било која работа,

ако 10 има повеке бинду од 12,а помалку од 11,а при то и лагната да има повеке од 12-та бхава

 

12,1,2,3(риби,овен,бик и близнаци)

4,5,6 и 7(рак,...............................)

8,9,10 и 11(скорпија.....................)

 

собраните биндуа ни кажуваат која третина од животот е најсреќна!

 

Максималниот транзит  поголем од 30 е одличен

од 25-30 среден

под 25 лош

 

Ова зависи од влијанието на планетите дали вршат распределба 1-7,2-6,3-5,додека 4-4 е раномерно влијание во аштакаваргите како поволно-неповолно

 

Ова влијание се комбинира со даса системите!