ретко астролошко предвидување

 Предвидувано беше пожар во Кина во даден ден извор и од сликава подоле истото лесно може да се забележи.Предвидувањето е дадено на 14декември 2009,додека настанот пожарот во Кина се случи на 21 кон 22 декември 2009.Беше предвидуван период за 17 до 21 декември 2009.Ова е ретко предвидување,објавено неколку дена порано (беше публикувано) и ги задоволува критериумите на трите прашања Што,Кога,Каде.Интегралниот текст може да се најде на овој веб сајт(барање пожар Кина).

predvideno_od_atanasoski

 

 

 

 

 

 

 

доказ извор :