Потреба за соработка во полето на астрологија

 Веб порталот Ас Ведик има потреба од соработници во полето на астрологија.Доколку имате објавено Ваш текст(во магазин,весник,списание или на интернет), а сакате да се зачува или реобјави со Ваши податоци испратете го на адресата atan@t-home.mk со наслов за соработка.