Приказна за Саде Сати на планетата Сатурн

Оваа приказна има 8 делови ,а всушност е астролошката приказна за планетата Сатурн и казната која ја испорачал за гордиот крал Викрама(Викарама) . Оваа приказна  е наменета за лицата кои порачале ведска натална карта (треба да ја прочитаат лицата кај кои влијанието на Сатурн) , за да им ја олесни нивната моментална состојба.Јас оваа приказна сум ја раскажувал специјално „изменета“ за лицето кое ги трпело силните неповолности на Сатурн , за да го заштити и за да дојде до посакуваната мудрост,среќа и слобода во неговиот живот. Позитивниот ефект на приказната е недвосмислен ,па се советува да се прочита на сите кои поминуваат низ потешкотии во животот предизвикани од постари лица.

Приказна за Сатурн 

1 дел Викрама и натпреварот помеѓу планетите Сонце, Месечина и Марс

2 дел Представниците на Меркур,Јупитер и Венера

3 дел Представниците на Сатурн,Раху и Кету

4 дел Казната преку коњот Саранг

5 дел Алолика ќерката на трговецот и украдениот ѓердан

6 дел Кралот Чандрасена одредува казна за посрамотениот Викрама

7 дел Божественото пеење на кралот Викрама и заљубената принцеза

8 дел Крајот на маките на Викрама и наградата од Сатурн да исполни една желба