мундана 2010

12 ПРЕДВИДЕНИ НАСТАНИ ВО 2010

Пред крај на годината е време да се објават предвидувањата кои се остварија,а кои Симеон Атанасоски со помош на Ведската астрологија, предвреме ги објави при крај на 2009.Истакнати се 12 предвидувања,кои објавени на следниот линк  Истите бараат подетална анализа.

Настаните се лоцирани во дадени денови со минимално отстапување1-2дена,а некои се во точно зададениот ден.Доколку побарате предвидувања од овој тип во светот ќе се забележи дека не се толку чести.Па оттука и оваа објава за да не остане сокриено од љубителите на Ведската астрологија.

1. Пад на каматите
2. Папандреу доби подршка
3. Проблематичен март на Папандреу со соседите
4. Околу деновите 14 и 26 фебруари побарана интерпелација на владините министри
5. Владиниот министер за економија соопшти дека Македонија излезе од рецесија(крај на април-мај)
6. Некои најавени инвеститори  се премислија во август-септември
7. Модата во светот беше со шарена палета,употреба на паметен материјал и етно детали.

8. Беа најавени поплавите во Централна Европа и Азија.Ова се незапамтени поплави по известување на експертите.

9.Предвиден раст на цената на металите во деновите во мај.

10. Беа споменати Обама и Гордон Браун да очекуваат тешкотии и проблемите во мај.Обама ја изгуби довербата во мај, а Гордон Браун ги изгуби изборите

11. Се предвидуваше Болести од нехигиена нечиста вода.Поплавите и епидемија на колера(Хаити) во поголеми размери е потврда на кажаното.

12.  Во објавените(предвидените) денови во мај,неколку авионски несреќи (само во мај скоро третина од сите погинати комерцијални летови во 2010 )