Васту Шастра поволност за деца

Бременост
добивање здраво дете астрологија

-Поволен правец на паровите кои сакаат да имаат деца е северо исток(Ишан),југоисток(Шукра) и Северозапад(Чандра)
-по зачнувањето поволно е да се одбегне правецот ј,ји и ј-з кои пред се доколку температурите во околината во тој период од годината се високи
-во првите 3 месеци се формира плодот(фетусот) и неговите органи ,а зголемената температура на мајката неповолно делува на ова формирање.Се разбира дека мајката за време на бременоста е со зголемена температура,но истотака нејзината психофизичка состојба битно влијае на евентуалните аномалии во првите 3 месеци.
-важни влијанија се пренесуваат и преку бојата,електромагнетните зрачења,звучните бранови,квалитетот на воздухот,изборот на материјали под,кревет,ѕидови плафон,осветлување,вибрации во слушниот опсег и надвор од него
-треба да се одбегнуваат вештачки материјали за истите,а се разбира дека и нивното одржување треба да е со природни материјали.Употреба на електрични и елeктромагнетни уреди не се препорачуваат во спалната ,а препазливо треба да се употребуваат и во првите 3 месеци од бременост.
-не треба да се заборави дека живите битија се исто така носители на овие влијанија ,па суптилно е влијанието на околината преку нивната психо физичка кондиција,движење,говор,мирис и боја на облека,дезен и сл.Треба да се избегнува престој во домот со лица кои неповолно влијаеле на младите кои очекуваат принова во минатото,а во наталната карта е навестено.Доколку е неопходно семејно дружење(семеен ручек,прослави и сл.) подобро истото да е на пригодно место,но надвор од сопствениот дом.Доколку се неповолни треба посебно да се избегнуваат воздушните(близнаци,терезија и водолија) и огнените знаци(овен,лав и стрелец).Детална натална карта изработена по ведски принципи е неопходна.

-истражувањата за абортирање на плодот во првите 3 месеци,покажуваат на проблем со хромозомите,или времето на делба на зиготот,а неправилната телесна температура(дневна ноќна во однос на просек) на мајката влијае помалку или повеќе на овој процес.
-од посебно негативно влијание е недостаток на цинк и витамин А
-недохранетост,употреба на дрога,пушење,претерана изложеност на зрачење,