политичари

Предвидена несреќата на председателот Борис Трајковски

борис трајковски во црн костум 98 на 150пикселиБорис Трајковски Тематската рубрика 20 години ведска астрологија 
предвидено декември 2003 на МРТВ  специјална новогодишна емисија од Симеон
Предвидување за несреќата на вториот председател на Република Македонија Борис Трајкоски
 
Syndicate content