Светски денови за месец септември

 Значајни денови во светот

01. 09 Ден на глувите
08.09. - Светски ден за борба против неписменоста
09. 09 Светски ден на прва помош
10. 09 Светски ден на превенција при самоубиство
14. 09 Ден прашумите
15.09. - Меѓународен ден на мирот
16.09. - Ден на заштита на озонската обвивка
21.09. - Меѓународна ноќ за заштита на лиљаци
21. 09 Меѓународен ден на мирот, Светски ден на Алцхајмерова болест
22.09. – Светски и европски ден без автомобил
22.09 - Светски ден на морињата
24.09. - Светскиот ден на срцето
26.09 - Европски ден на јазиците
26.09. - Ден на чисти планини
27.09. - Светски ден на туризам