2019 мундан план предвидување прва половина од годината

Што го очекува светот во 2019 ,прв дел од предвидувања на мундано поле со помош на сидералниот концепт на источната Џотиш астрологија,Јануари до мај проблематични денови за патување како и промени во светот на економски и политички план.Почеток на воени дејствија,економски флуктации ,непогоди земјотреси,поплави.Првиот период за силен земјотрс во светот и патни несреќи од 4 до 8 јануари 2019.Сериозен инцидент на воздухопловен сообраќај - можен авионски пад.

Светот и Македонија во 2019 мундани прогнози 1 дел текст

мундани прогнози 2019 текст 2 дел

мундани прогнози мк и свет 2019 текст трет дел