Астрологија Предвидувања јавно објавени на тв медиуми

Објавени предвидувања за 2016 на овој блог кои заслужуваат посебно истакнување со својата прецизност како временска така и со приближна локација.Вакви предвидувања објавени пред една година(31 декември 2015) за земјотресот во Италија во 2016 или авионски пад се права реткост во светот и затоа треба посебно да се истакнат .

предвиден земјотресот во Италија август 2016 која беше вест број еден во август 2016,а секако ја одбележа на мундан план оваа полека во заминување 2016.Видео каде е јавно објавено ова предвидување заслужува да допре до пошироката јавност.

видео со предвидувањето за земјотресот во Италија

како второ предвидување кое заслужува да се реобјави заради прецизноста на денот ,настанот(авионски пад) и приближна локација

видео со предвидување за авионска несреќа 9 март 2016

предвидени се и два силни земјотреси во Тајван и во јужна Америка .Ова е објавено најмалку на три места на тв ,на овој веб сајт како и на Фејсбук профил .

видео со предвидувани земјотреси во Тајван и Јужна Америка

Овој текст е вовед за годишната астро анализа , а во наредниот период следи редовен годишен осврт во полето на астрологијата за 2016 , како и нови предвидувања за 2017 година.