авионска несреќа фатална за американската пејачка Jenni Rivera

 Натална карта без сат и минут на раѓање на Долорес Џени Ривера трагично загината во авионска несреќа.

фотографија на позната американска пејачка џени ривера во црна позадинаВо кусата и брза астро анализа се увидува неповолниот аспект на планетата Сатурн(фаталност-фатум) со Сонце(животна сила),кој за месечевиот знак Јарец е оска на смрт(2-8).Јазлите во 3-9,ја зголемуваат оваа неповолност,а доколку се погледне картата Д30 Сатурн е во близината на Сонцето во Стрелец.Ова влијание во древните книги е опишано како несреќа или смрт од висина или паѓање.Месечината во Д30 ја завзема истата позиција од Расито,па е нагласена оваа неповолност.Оваа позиција на сатурн е во неповолното поле 12 што асоцира на можна несреќа надвор од родното место,а поврзана со паѓање,како што укажуваат слоките на Парашара во учебникот за ведска астрологија Хора Шастра.Ова анализа е 5 минутна и треба да се потврди со студија,откако ќе се знае нејзиниот час и минут на раѓање.

џани ривера Д30 сатурн сонце аспектнатална-карта-на-џени-ривера-без-точно-време