Предвидување во декември 2015 за земјотрес во Тајван потврдено

tajvan-eq-majЗЕМЈОТРЕС ВО ТАЈВАН потврдено предвидување објавено и на тв медии , како и неколку пати на ФБ профилот за АС Ведик.Ова предвидување е прецизно и во локација(до 100км од Тајван) и во ден и во време па ги задоволува трите фактори за точно предвиден настан на мундан план.

tajvan-mapa-eq-maj-2016

 

астролошки предвиден земјотрес тајван