религија географска област расна припадност Председателски избори во САД 2016

Анкета Клинтон Трамп пред председалските избори во САД 2016, спроведена меѓу регистрирани гласачи.Табела на однос религија,географска област,дипломирани белци и расна разлика.

изборна трка САД географија религија и расна определба анкета