Астрологија неповолни денови во светот

Наредниот период од 7до 13, а посебно околу 9 фебруари 2009 е неповолен и донесува сериозни проблеми во сообраќајот како земен ,така и воздушен и воден.Во зависност од личната наталната карта периодот е неповолен за патување па се советува внимателност за сите кои с во сообраќајот.Но ,за некои Ваквите денови се пресвртни и донесуваат голем успех,а се во зависност од наталниот хороскоп.

Иако не е сериозно подготвена оваа анализа, може да се предвиди пад на воздухоплов(авион,хеликоптер и сл.),а вестите ќе бидат со ударни наслови за тероризам во светот.Заштита од Ваков неповолен планетен аспект е развивање на свест да се помогне ближниот,давање ситни донации на сиромашни,помош на постари лица како и посета на духовен храм.

 

Бидејќи е нагласена небесната статика(астрономски), можен е земјотрес со магнитуда поголеме од 6.3 степени по рихтер,но за давање претпоставена локација  потребна е сериозна астролошка анализа.

 

деновите од 7до13фебруари 2009

предвидување земјтрес поголем од 6.3 рихтер ,пад на воздухоплов ,тероризам

дадено предвидување од Симеон Атанасоски

објавено 6фебруари 2009 во 22Ч35минути Скопје ,Република Македонија