предвидена авионската несреќа

Предвидена авионска несреќа.

На 25јануари беше дадено предвидување за авионска несраќа за периодот од 25 до 30 јануари 2009.Во моментот е потврдена со веста за паѓање на авион на ФЕДЕКС во Лубок Тексас.Предвидувањето беше објавено и на форумот

http://asvedic.com/simplemachinesforum/index.php?board=14.0 

извор на веста ЦНН

http://i2.cdn.turner.com/cnn/2009/US/01/27/fedex.crash/art.plane.fedex.k...