предвиден земјотрес во близина на тајван

Дадено е предвидување за земјотрес кое се реализира во целост на светски познатиот форум за астрологија http://forum.astro.com/cgi/forum.cgi?lang=e&num=1234190116/80

 

на кој Симеон Атанасоски напиша предвидување за земјотрес во Тајван кој се случи денес на 17август2009.Неговата прогноза беше за земјотрес со магнитуда поголема од 6,3(се случи 6,7) ,а за можна локација беше предвидувана 200 км од Тајван

,а земјотресот во епицентарот беше на 210 км одалечен од тајванскиот брег.Предвидувањето е објавено на 15август.

ова е ретко прецизна предвидување и како астролошка информација треба да се проследи.

мапа на тајван