Предвиден Атак на свештено лице

потврда текст со предвидување пред 7 месеци за атак на свештеник

При крај на декември 2015 јавно на медиуми во МК ,на ФБ и на веб страната asvedic , беше дадено предвидување за атак на свештено лице за два периода во 2016.Во првиот јануари 2016 годината започна со вест за екзекуција на шиитски свештеник и бран на реакции од повеќе страни во светот ,а пред се од муслиманската верска заедница.Уредникот на тв која гостував, веднаш реагираше дека било кажано во емисијата. Иако коректно во опис ова предвидување не се објави тогаш... и еве уште еден атак на свештено лице Жак Хамел во Руан Франција на 25 јули 2016 , кое предизвика голем публицитет и осуда од светските медиуми за бруталноста.

За ова предвидување беше даден и ден и се предвидуваше периодот околу 22 јули 2016 ,а се случи на 26 јули2016.Истото предвидување се реобјави на 4јули 2016 година(ФБ и Веб) .Нагласен е зборот странец за да се посочи од каде доаѓа овој напад и со каква цел.Наредниов период условно е неповолен за свештеници,монаси и религиозни заедници само што стартува и ќе се почувствува до крајот на август , а на мојата веб страна се дадени и предвидувања за  опасните денови во светот .Можни се проблеми и за актуелниот папа Францис(Хорхе Марио Бергољо), а дадени се и некои денови каде неговото обезбедување треба да внимава од можен напад врз него.

Потврда и за предвидувањето во јануари 2015 објава на портали:

потврда за предвидување за свештеник погубен јануари 2015