Образование и идеологија Председателски избори во САД 2016