Прецесија во ведската астрологија

Прецесија ,различни прецесии

 

Пресесекот на еклиптиката и небескиот екватор се сечат во 2 точки кои се наречени пролетна и есенска рамнодневница или еквинокциски точки.Истите ретроградно полека се враќаат кон запад за 50,24 секунди на годишно ниво.

Појаснување:

Тропскиот и сидералниот зодијак не започнуваат од иста астрономска позиција.Заради пертурбирање на земјината оска на ротација,а како резултат на интерактивни сложени сили на земјините нееднакви распределби на вода и копно,во содејство со планетарните сили  се јавува ретроградно поместување на почетната набљудувана сидерална точка во однос на тропската.Ова поместување апроксимативно варира  50,24секунди на годишно ниво.Егзактната положба на прецесијата е непозната ,а се употребуваат прецесиите на Лахири(званично усвоена од индиската влата),Кришнамурти ,Раман,Јуктешвар ,Фаган Бредли итн.

5.1 Нирајана (сидерална )

5.2 Сајана(западна астрологија)

-Западно поместување на еквинокцисите точки 

*во старите текстови се спомнува ѕвездата Ревати како реперна точка на сидералниот зодијак.

5.3

пример:

Наоѓање на прецесија за  х година со приближен метод

формула

Х-397=У

У*50 1/3 секунди=прецесија

1.Да се најде прецесија за 1961 година

1961 – 397=1564

78721,33 сек =21с 52м 1сек

Прецесија најдена со приближен метод  за 1961 година изнесува 21с 52м 1секунда