предвидени настани 24 декември 2012

Настаните од 24 декември 2012 припаѓаат на политичката историја на Република Македонија.Треба да се спомене но и потврди дека прв за овој ден извести неделникот Република,но не во политичкиот дел и коментарите на политичките аналитичари,туку преку астролошкото интервју со ведскиот астролог Симеон Атанасоски,во предвидувањата објавени по повод истекување на календарот на Мајите и т.н. крај на светот.

         За календарот на Мајите на неколку наврати беше објавено па и 2 -3 пати коментирано на угледни телевизии, за комерцијалниот ефект на Мајанското претскажување.Се објасни дека тој ден на мундано поле не е со некое посебно влијание за катастрофи во светот,а се потенцирна духовната промена кај сите нас.Беше нагласено дека 24декември 2012,е со посилен интензитет,а за тоа се уверија граѓаните на Република Македонија.
Осврт на овој пост е предвидувањето во самиот текст за неповолните настани на 24 декември 2012.
Неповолниот период е јасно потенциран во интервјуто(3 пати е споменат овој ден),па и дадени се превентивни совети до граѓаните да се пазат и на што да внимаваат.
предвидени настани 24 декември 2012 од Симеон
Бевме сведоци за важноста на 24 декември 2012 после настанот,па и до денес од време на време се коментира од политичките аналитичари и новинари.Исто така во истото интервју,беше дадено одвоено предвидување за овој ден(24декември2012),дека е можно да падне авион(не беше наведена локација).Предвидувањето е исполнето со задоцнување од еден ден 25декември2012).
цитирано предвидување за авионски пад 24 декември 2012
Како потврда е паѓање на два авиона во ист ден на две различни локации.Треба да се потенцира дека вакви настани од две авионски несреќи во еден ден спаѓаат во поретката група на годишно ниво.
Третиот дел од предвидувањето беше дека после 24 декември 2012,добро упатените ќе заработат на берзите,а оваа табела покажува дека и ова предвидување е коректно.
Треба да се погледне нагорната линија на графиконот,па да се заклучи дека по декември има континуиран раст.