Покана за блогери кои пишуваат за астрологија

Известување за сите блогери и љубители на астрологијата,да се земат учество во креирање на Македонска астро блог заедница.Предложете интересни текстови кои заслужуваат да се промовираат.Посебно се бара да бидат интересни и оргинални текстови. Контакт и-мејл atan@mt.net.mk