Сео и оптимизирање на веб страна

"Google не сака двојна содржина", Линкидин,Ју туб ,Твитер, Фејсбук страници создавајте оргинални описи кои не се повторуваат(copy-paste)прилагодете ја секоја лична биографија, сменете редослед, внесете нови информации односно -без повторување

услуга - едношалтерски систем Се на едно место - Важно клиентот да не скока од текст на текст или да не му е јасно што му нудите ,како инфо или како услуга со цена,квалитет испорака итн. Еден Шалтер со сите информации најдобра опција.

отскокање од текст,слика,видео итн  Алгоритмите на пребарувачот ги следат стапките на отфрлање (bounce rate), па ако луѓето кликнуваат на вашиот сајт ,а не остануваат подолго односно кликнат на друг линк по неколку секунди, подолу сте рангирани на google , како нерелевантна сосдржина (алгоритмот може да претпостави дека вашата содржина не одговара на насловот , па ја казнува во рангирањето).

Искуство од добра стратегија:

  • историја на кариерата (успеси,падови)
  • референци препораки
  • изградба на информации
  • образование
  • проекти учество
  • организации на членство