Во подготовка натална карта од г-дин Сашко Кедев објавена 2004

Во подготовка е наталната карта на Сашко Кедев објавена 2004.Во истата е дадено предвидување за председателските избори и неговиот резултат.Ова е прво објавување на предвидувањата дадени за него после 9 години .Само како вовед за неговата натална карта нека послужи цитираниот дел објавен пред изборите.

астролошка прогноза за председателскиот кандидат на ВМРО ДПМНЕ г-динот Сашко Кедев 2004