Откриена новa џуџеста планета 2012 VP113

откриена-нова-џуџеста-планета2012 VP113 е привременото име на  новооткриената џуџеста планета.Плутон кој го изгуби 76 годишниот  статусот на планета,од 24 август 2006 е џуџеста планета има нов „комшија“.
Новооткриената џуџеста планета е 2012 VP113,моментално е на самиот раб на нашиот Сончев систем  со најдалечна елипсовидна орбита  или приближно 83 дистанци Сонце-Земја.На пример планетата Нептун е на 30 АЕ(астрономски единици)-орбита од Сонцето .
Во просторот  30-55 АЕ(астрономски единици) од Нептун кон периферијата на новооткриената џуџе планета се простира Кајперовиот појас со стотици парчиња на мраз и трилиони комети.
*1 АУ= просек растојание земја-сонце изнесува 150 милиони километри
Значи покрај Плутон , Ерис(позната како „десета планета“) ,Седна и Церес(астероиден појас),сега се приклучува и  новооткриената џуџе планета 2012 VP113.Да не ги заборавиме и Хаумеја и Макемаке. Македонците може да земат учество со предлози за име.