Односот помеѓу Марс и Месечина

Чандра-Месечина Мангал Марс,оттука аголот на небото кое го зафаќаат овие две Грахи(енергетски тела),создаваат силно влијание во наталната карта.Силата е различна во однос на полот,националноста,религијата итн.Исклучителен квалитет или мана донесува кај родените со подзнак Лав и Рак и Скорпија.

Comments

Што е тоа Граха-енергетско тело?

Може да појасните на што се мисли, кога се употребува терминот две грахи во заграда енергетски тела? И зошто за дадените подзнаци има ислучителен квалитет.Не е доволно јасно ни како полот,религијата,националноста даваат различни резултати?

vedska astrologija od vedik pro

Celine Dion чандра мангала јога

Лагна (подзнак) Рак(Карка) и ЧМ јога во 10 поле.се јасен показател на нејзиниот успех во животот и големата популарност во целиот свет.За подзнакот рак јога карака планета е Марс (управува со кендрите и коните) и доведува до напор и задоволство на лицето кое е посветено во одбраната професија.Ова е само дел од нејзината натална карта но и тој е довеолен да ја покаже силата во нејзината карта.Во Д9 (навамсата) месечината е егзалтирана и споена со венера која е сместена во сопствено седиште.Во Д10 венера(шукра) е во второто свое седиште (терезија) и во Д60 венера е во Овен споена со месечината која ја гради Чандра Мангала јога.На тој начин,Венера која е природен владател на второто поле во зодијакот поврзано со гласовни можности силно е истакната во нејзиниот хороскоп и е школски пример за успех преку користење на глас-пеење.Секако дека ЧМ јога и дава емоции (Месечина) и сила на глас(Марс-Куџа)