Прашна Марга момент на поставено прашање

Прашна планетно време за исполнување на поставено прашање

Сатурн Сама–одговор на поставено прашање се исполнува  до12месеци
Сонце Ајана–одговор на поставено прашање се исполнува  до 6месеци
Меркур Риту–одговор на поставено прашање се исполнува  до 2месеци
Венера Ардха–одговор на поставено прашање се исполнува  до 14дена
Марс Васара–одговор на поставено прашање се исполнува  до 7дена
Јупитер Маса–одговор на поставено прашањето се исполнува  до 1месец
Месечина Кшана–одговор на поставено прашање се исполнува  до 48мин.
  *