Децата родени од 17 август до 17септември 2009

Родени од 17 август до 17септември Симба-Лав


Ќе имаат голема храброст и вештина да се наметнат како лидери.Во првата половина од животот, потешко ќе ги започнуваат работите, но затоа во завршницата ќе бидат поуспешни. Треба да се внимава на нивната импулсивност и потреба од драматични состојби(нагласена палавост),бидејќи таа е директно поврзана со егото и и се советува од најмали нозе, нивните родители да ги потикнуваат лидерството и организацијата на другите,кои се заштитни знаци за родените во овој период.Нивниот избор и интерес директно е поврзан со потребата да се главни и „ѕвезди“ меѓу своите врсници и доколку ова им недостига,стануваат нестрпливи и на секој начин сакаат да го привлечат вниманието од околината.Совет:Мошне корисно за нивниот развој е да бидат воспитувани во средина која ќе ги потикне овие квалитети инаку стануваат бунтовници од најрана возраст.Професии поврзани со медиуми(филм,режија,естрада,глума ,театар,манекен),маркетинг и економски консалтинг,организација,спорт, обезбедување евентуално медицина.Во овој период ќе се родат идните медиумски ѕвезди и славни личности!

Овие особини посебно се нагласени кај децата доколку се родени

13.01.2009 09:33 до 15.01.2009 12:47
09.02.2009 20:43 до 11.02.2009 23:06
09.03.2009 06:28 до 11.03.2009 09:21
05.04.2009 14:39 до 07.04.2009 18:46
02.05.2009 20:08 до 05.05.2009 01:03
30.05.2009 01:59 до 01.06.2009 06:28
26.06.2009 09:48 до 28.06.2009 12:48
23.07.2009 19:40 до 25.07.2009 21:09
20.08.2009 06:21 до 22.08.2009 07:10
16.09.2009 16:06 до 18.09.2009 17:26
13.10.2009 23:38 до 16.10.2009 02:17
10.11.2009 04:13 до 12.11.2009 07:55
07.12.2009 09:58 до 09.12.2009 13:17