Одбележување на ОН ден на ризикот од природни катастрофи

лого на меѓународниот ден за ризик од кризи на плава основаМеѓународниот ден за намалување на ризикот од природни катастрофи 8 октомври International Day for Disaster Risk Reduction-Намалувањето на катастрофите зависи и од нашата активност за превенција на истите во однос на можностите кои ги нудат најновите технологии.Брзо известување преку смс за зголемена можност од природна непогода,е дел од превенција и намален ризик за губење на материјални добра или животи.Сите ние можеме да направиме да се намали опасноста од овие природни катастрофи.Финансирање на бесплатни апликации за тревожење на мобилните уреди,сигнализација упатена кон превозни средства за разурнати автопати заради природна непогода(лизгање,одрон,земјотрес,поплава и сл),превентивно делува на сите живи битија.Авионско засадување(фрлање т.н бомби садници во непристапни места,планирано засадување во однос на раседи и свлечишта за да се зголеми стабилноста на земјиштето итн.
 
Се одржува:
 
Секоја година на втората среда за месец октомври.
 
цел:Да се потикнат сите луѓе за поголема грижа околу намалување на ризикот од природите катастрофи како што се:
 
  • лизгањето на земјиштето
  • циклони, 
  • поплави, 
  • торнада, 
  • урагани, 
  • цунами,
  • земјотреси,
  • електромагнетни празнења
  • пожари
лого обединети нации лого на ден за кризи и нивно намалување 5 круга маслинови гранки и северен пол
Владите на државите треба да се потикнат на здружување на искуства,на учество во заеднички проекти саемски презентации,конференциски собири,организирани собири за зголемена свесност на поединецот врз својата непосредна околина.
Воедно Обединетите нации (ОН)го одбележуваат Меѓународниот ден за природни катастрофи(8октомври) да се промовира на глобално ниво,пред се културата на поврзаноста на државите(владите)за намалување на штетите од природните катастрофи.
 
 
историјат
 
-22 декември 1989 година-при Генералното собрание на Обединетите Нациии ,одлучено е втората Среда на месец октомври да биде Меѓународниот ден за намалување на ризикот од природни катастрофи. 
 
-20 декември 2001 година,Собранието на ОН одлучи да ја промовира на глобалната култура за природни катастрофи(нивно 
 
намалување), вклучувајќи превенција и спречување на катастрофи, ублажување и подготвеност за истите.
 
минати одбележувања:
 
Среда 10 октомври 1990 
Среда 9 октомври 1991 
Среда 14 октомври 1992 
Среда 13 октомври 1993 
Среда 12 октомври 1994 
Среда 11 октомври 1995 
Среда 9 октомври 1996 
Среда 8 октомври, 1997 
Среда 14 октомври 1998
Среда 13 октомври 1999 
Среда 11 октомври 2000 
Среда 10 октомври 2001 
Среда 9 Октомври 2002 
Среда 8 октомври 2003 
Среда 13 октомври , 2004 
Среда 12 октомври 2005 
Среда 11 октомври 2006 
Среда 10 октомври 2007 
Среда 8 октомври 2008 
Среда 14 октомври , 2009 
Среда 13 октомври 2010
Среда 12 Октомври 2011 
Среда 10 октомври 2012 
Среда 9 октомври 2013 
Среда 8 октомври 2014 

постер за 13 октомври  2014 ИДНР редукција на кризи од несреќи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
идни одбележувања:
 
Среда 14 октомври 2015 
Среда 12 октомври 2016
Среда 11 октомври , 2017 
Среда 10 октомври 2018 
Среда 9 октомври 2019
Среда 14 октомври 2020 
Среда 13 октомври 2021
Среда 12 октомври 2022
Среда 11 октомври 2023
Среда 9  октомври 2024
Среда 8 октомври 2025
Среда 14 октомври 2026
Среда 13 октомври 2027
Среда 11 октомври 2028
Среда 10 октомври 2029
Среда 9 октомври 2030
Среда 8 октомври 2031