Предвидени настани торнадо

 Торнадо Пред 2 години беше дадено предвидување(ведска астрологија) за зголемување на бројот на торнада во светот за период после 2011.Ова предвидување беше дадено во 2009 година извор , каде е опишана астролошката позиција на планетите, кои го предизвикуваат ова неповолно и деструктивно влијание.

 Ова предвидување е исполнето во целост,ако се земе во предвид статистиката за месец ноември 2011 (незавршена тековна година),бројот на торнада е зголемен за повеќе од 15-20 проценти,иако во годините 2009,2010 бројот е намален за 10 тина проценти.Погледнете ја разликата на бројот на торнада за 2008 и 2009 до 2010 година,каде бројот е драстично намален (за скептиците кои велат дека бројот само се зголемува),за да во оваа 2011 година бројот ја надминува 2008,иако има уште 2 месеци за потполна анализа на 2011.Тоа претпоставува дека бројката за 2011 ќе биде поголема од претпоставките на научниците кои пред 3 години, дале прогноза за годините 2009,2010 и 2011 година.