Мундана Грција соседи

Настаните пред некој ден во грција и скандирање на дел од грчката армија ,предизвика остри протести од нејзините соседи пред се Албанија и Македонија.Следат остри ноти од министерствата за надворешни работи на Македонија и Албанија упатени до соодветните преставници на Република Грција.Беа дадени снимки за палење на знамето на Република Грција ,како и изјави на преставници на министерствата за надворешни работи на Република Македонија и Албанија.

Подолниот цитат напишан уште во декември 2009 меѓу првите во светот ја објави оваа вест,земајќи во предвид дека истата е напишана во астролошката студија подготвена од Симеон Атанасоски а објавена на Тв и на интернет.Ова е уште едно предвидување со помош на Ведската астрологија позната како Џотиш или наука за светлоста божја.

цитирано од светот во 2010: 

  „Проблеми на Папандреу во фебруари-март,притисок на јавноста заради некои случувања поврзани со нејзините соседи.“