Македонска Астрологија

Сите заинтересирани за семинар за ведска астрологија (индиска) астрологија може да се јават на е-маил адреса  simeon@asvedic.com

Во пријавата(меил) напишете дали сте посетувале некаков астролошки семинар или школа.Семинарот ќе го води Симеон Атанасоски.