Предвиден настан

Потврдено предвидување за проблеми во воздушен сообраќај. Денес(27) јавуваат за пад на авион во близината на Минск,а вчера имаше 2или3 хеликоптерски несреќи(падови) во во Авганистан. Овие несреќи беа навестени уште на 23октомври)пред неколку дена од Симеон Атанасоски на веб страната за астрологија врска