Мундан план настани кои се предвидуваат за месец октомври ноември 2015

Околу 25 октомври 2015 небесната статика повторно е со максимален интензитет и подготвена да испорача силен притисок врз хороскопите на луѓето.Пред се ќе се забележат повеќе ударни и топ вести во светот,па сообраќајни несреќи,одрон и свлечишта,земјотрес и паѓање на воздухоплов е нагласено.Се предвидува околу овој период земјотрес во светот со магнитуда преку 6.7 по рихтер а постои опасност и за авионски пад,хеликоптер и сл.До сите граѓани се советува внимателност како во управување превозни средства,така и во движење во сообраќај во наредниот период од 23 до 30 октомври 2015 (лизгав коловоз,одрон на пат,недозволено количество алкохол итн). Слично неповолно влијание е и за период околу 9 ноември и посебно неделниот период (5 до 13 ноември ).Од 5 до 13 ноември можноста за сообраќајни несреќи е максимална и медитирајте свесност за да овој неповолен природен ефект се амортизира.Внимателно и доколку работите со алат(струја) ,а во близина на воден елемент.

На мундано политичко поле во светот  околу 25 октомври и 9 ноември 2015 голем терористички акт кој може да ја преокупира светската јавност .Големи проблеми и сериозни закани за др.Асад председателот на Сирија околу 24 октомври и после 10 ноември 2015.