Мисли поврзани со ведската астрологија

„ Светлината на оваа наука(џотиш - астрологија) не треба да бидат пренесена на мажи кои се љубоморни, кој ги оддаваат знаењата ,кои престојуваат со наставник нецелосно (напуштање на студии на половина пат без да се постигне совршенство), оние кои вршат зли дела и оние што се злонамерни ". Сурја Џатака