Мисли од архитектот Мис ван де Рое

Mies van de Rohe
 
Архитектура почнува кога ти внимателно спуштиш две тули заедно. Таму почнува.
(Лудвиг Мис ван дер Рое)
 
Средствата мора да бидат потпомогнати на крај и со нашите желби за достоинство и вредност.
(Лудвиг Мис ван дер Рое)
 
Архитектура е волјата на една епоха преведена во просторот.
(Лудвиг Мис ван дер Рое)
 
Бог е во деталите.
(Лудвиг Мис ван дер Рое)
 
Точно образование се занимава не само со практични цели, но, исто така, со вредности. Нашите цели ни го осигоруваат нашиот материјален живот, нашите вредности создаваат можности во нашиот духовен живот.
(Лудвиг Мис ван дер Рое)
 
Подобро е да се биде добар, отколку да се биде оригинален.
(Лудвиг Мис ван дер Рое)
 
Не сакам да биде интересно. Сакам да биде добро.
(Лудвиг Мис ван дер Рое)
 
А стол е многу тежок предмет. Облакодер е речиси полесен. Тоа е причината зошто Chippendale(столица) е позната.
(Лудвиг Мис ван дер Рое)
 
Помалку е повеќе.
(Лудвиг Мис ван дер Рое)