Месечина во Водолија

 

Месечина во Водолија
 
Тамас природа проблем со циркулација на подколеница
 
Лесно ќе се поврзувате се сите луѓе, ќе ги прифаќате без разлика дали се од висока,средна или ниска каста(класа).Ќе бидете со независен карактер,и во еден дел од животот
може да прифаќате напорна работа.Водолија е знак кој е заинтересиран за науката,а сакаат да ја знаат иднината, па поле на нив интерес е и астрологијата.Независен сте ум по природа со оргинални размисли за животот,а на моменти сте непопустлив и и тврдоглав знак во личните убедувања.
Може да постигнете успех со уметноста и дизајнот,па се советува користење на компјутер,веб дизајн или истражувачка и креативна работа.Понекојпат сте со променлив карактер и депресивни ,но брзо ја надминувате Ваквата состојба. Филозофија,социологија и религија ве привлекуваат да ги истражувате,а клучен збор за Вашиот знак е Јас знам-знаење.

Повеќе информации побарајте за изработка на ваша натална карта