Хороскоп за сите 12 знаци октомври 2009

 

Хороскопот за месец септември, 2009
 
Табела 1.
 
поволен е за родените
16 ДЕК 1949 до 12 ФЕБ 1950
12 ФЕБ 1950 до 14 АПР 1950
16 СЕП 1950 до 30 НОВ 1950
4 АПР 1961 до 17 ЈУЛ 1961
26 НОВ 1961 до 27 ЈАН 1962
27 ЈАН 1962 до 25 МАР 1962
12 МАР 1973 до 1 СЕП 1973
25 OCT 1973 до 11 ЈАН 1974
11 ЈАН 1974 до 9 МАР 1974
22 ФЕБ 1985 до 26 ДЕК 1985
26 ДЕК 1985 до 22 ФЕБ 1986
 
благо поволен за родените зима 1961-1962,1973-1974,1985-1986
Корисно е во октомври и ноември и активно и решително да настапат, за да дојдат до посакуваната цел на деловно или емотивно поле. Доколку се појави успех, треба да купат предмет од природен материјал што ги асоцира на успехот и да го постават на видно место.
 
табела2
Треба да избегнуваат непромисленост: 24 авг 1950 до сеп 10 1951,4 окт 1979 до мај 14 1980,30 мај 1980 до окт 20 1980,9 мај 1981 до јул 1 1981
не е поволен: треба да се припазат од донесување радикални одлуки, вмнимателно да инвестираат пари, да не раскинуваат врска без да се консултираат, да ги завршат порано обврските, особено да внимаваат на здравствено поле или во движење во сообраќај.Доколку се вознемирени, треба да го исчистат просторот од непотребни работи, особено во северо-источен и западен правец. 
 
неутрална група

Преостанатите родени, кои не се споменати во табелите 1 и 2, се во неутралната група.Тие нека го најдат и прочитаат само знакот од табела 1, и притоа нека ја користат сопствената интуиција. Кај нив хороскопот е со избалансирана енергија.

 

 

Во наредните денови, ќе се објави хороскоп за октомври за сите знаци.