поклопување на брзина на комета Churyumov-Gerasimenko со седум бројки 5

Comments

поклопување на бројките 5 7пати во 5наутро

Оваа вест можеби е забележана и меѓу првите во светот!

поклопување на бројките 5 со брзина на комета

Денес во 5 сатот наутро ,кометата Чурјумов-Герасименко се движеше со брзина каде се поклопија сите бројки 5.Оваа вест е меѓу првите,ако не и прва е објавена во Република Македонија.