Како се пресметува подзнак лагна

1.Раши-како се добива подзнак лагна
 
Пример за наоѓање на ascendendt(подзнак) за лице родено на  1јул 1961 во 19:45 во Sandringham , Norfolk –Park-house Natal Chart
 
Датум:         Јули 1, 1961
Време:         19:45:00
Временска зона 00:00:00 (западно од Гриничко средно време)
Лонгитуда:     00 Е 30мин 0сек
Латитуда:     52 N 50мин 00сек
Алтитуда:     0.00метри
1.сидерално врема на денот) од Гринич(во моментот на раѓање)
2.време на раѓање -(минус) часовна зона
3.временска корекција во однос на латитуда и лонгитуда (место на раѓање) се одзема 10сек за секои 15 степени географска должина
 
4.сидерална корекција  ( се додава 9.86 секунди *за секој сат на раѓање)
 
вака добиено завршно време(1+2+3+4)се бара во таблици од кои произлегуваа наоѓање на подзнакот и врвовите на куќите
 
 
Од табела 1 се пронаоѓаат
 
1. сидерално време за ден 18:35:15
2. време на раѓање -(минус) часовна зона 19:45:00
*да се внимава на летното сметање на времето
3.временска корекција во однос на латитуда
 и лонгитуда            -00:00:20              
4.сидерална корекција за секој сат 00:03:15
5.корекција на лмт 1степен = 4мин 00:02:00
 
 
  -----------    вкупно= 37:85:10
                                      14:25:10
 
 
 
 
 
 
од табела 2 
 
14:25:10
 
имаме за латитуда 52 и 53 северно потребна 52ст и 50мин
 
 
помала 14:22:32
поголема 14:26:26
 
со претходно интерполирање го исчитуваме најденото сидерално време за потребната латитуда 52ст и 50мин.
И добиваме подзнак ~1ст:22мин во јарец(10знак)–тропски зодијак
 
*треба да извршиме корекција за ајанамшата(прецесиона дистанца) која за посоченото време изнесува 23:19:00
следува:
 
 
    31ст.22мин.00сек 
-   23ст.09мин.00сек  
=    8ст.13мин.00сек
 
 
или поедноставно:
1ст.22мин.00сек 
+ 6ст.51мин.00сек  
=    8ст.13мин.00сек
 
конечно Лагна~ 8ст.13мин во Стрелец 
 
 
од истата табела се прочитува врвот на 10куќа познат како MC(medium coeli).Со интерполирање доаѓаме до вредност 8ст45мин во Скорпија(8знак) тропски зодијак за врвот на 10 куќа.
 
 
08ст45мин00сек
+ 06ст51мин00сек
= 15ст36мин00сек
 
минус еден знак 8-1=7 (Терезија) добиваме,15ст36мин00сек врв на 10куќа.Со интерполација на добиените 4 точки 
ASC,DESC,IC и MC ги добиваме сите 12 врвови.
 
 
  1,4,7,10 се наоѓаат ,а потоа се интерполираат за 1/3 и коефициентот 1/3 се додава на врвот на 1куќа ,на 2куќа итн..
 
 
Асцендент или Лагна и четири врва на наталната карта
 
 1= 8ст.13мин во Стрелец
 7= 8ст.13мин во Стрелец + 180ст=8ст Близнаци
10= 15ст36мин00сек во Терезија
 4= 15ст36мин Терезија +180ст=15ст36мин во Овен