Google broj 379009

Игра на бројки кога ќе се заротира името на веб пребарувачот број еден GOOGLE.Можете само да ја погледнете заротираната фотографија и да го забележите бројот 379009.Секако дека тука лежи и идејата кога купувате некој домејн за веб страни да ги содржи некои букви во името кои кога се ротираат се добива соодветна бројка ,поврзана со некаков датум или важен број.google broj 379009 vo razni boi