(1) | 1 (3) | 2 (4) | 5 (1) | 9 (2) | A (3) | D (3) | E (1) | F (1) | G (1) | H (2) | I (1) | M (2) | N (1) | O (4) | P (10) | S (5) | T (3) | ј (4) | Љ (1) | Џ (9) | А (36) | Б (11) | в (21) | Г (10) | д (22) | Е (14) | Ж (1) | З (21) | И (14) | К (18) | Л (4) | М (24) | Н (35) | о (13) | п (110)
Titlesort icon Author Last update
Пад на 2 мали авиони во предвидуваните денови Simeon Sunday, 29 May, 2016 - 12:44
пад на авион Ф18 на Швајцарското воздухопловство Simeon Tuesday, 30 August, 2016 - 22:55
Перигеј и Апогеј на Земја Месечина за 2018 година Simeon Wednesday, 4 April, 2018 - 09:28
Петок тринаестти или Петок 13 верувања и демистификација Simeon Monday, 23 April, 2018 - 16:54
Плава Месечина на Скопје Република Македонија Simeon Tuesday, 22 October, 2013 - 11:59
Планетите и Република Македонија Simeon Saturday, 15 June, 2013 - 13:47
Планетите како аватари aa Tuesday, 22 October, 2013 - 11:56
Планетните транзитни влијанија во 2018 Simeon Thursday, 30 November, 2017 - 15:34
Победници на Златен Лав за 2016 Италија,Венеција Simeon Sunday, 11 September, 2016 - 10:24
поволен простор за живеење Simeon Wednesday, 27 August, 2014 - 00:32
Поволни правци во домот по Васту Simeon Wednesday, 27 August, 2014 - 00:33
Повторна победа за Роухани на Иранските избори 2017 Simeon Saturday, 20 May, 2017 - 16:53
Повторно атентат на свештеник Simeon Sunday, 14 August, 2016 - 17:57
Повторно предвиден земјотресен со голема магнитуда Simeon Friday, 19 August, 2016 - 17:51
Повторно проблематична недела Simeon Wednesday, 27 August, 2014 - 00:14
Повторно уште два силни земјотреси околу 7 рихтер Кокимбо Чиле Simeon Friday, 20 November, 2015 - 01:08
Подсетување на кандидатите Иванов и Пендаровски Simeon Saturday, 2 February, 2019 - 19:23
Познати изреки на архитектот Кензо Танге Simeon Thursday, 24 September, 2015 - 14:40
Познати светски Архитекти Simeon Thursday, 24 September, 2015 - 14:42
Покана за блогери кои пишуваат за астрологија vedik Monday, 31 March, 2014 - 21:05
поклопување на брзина на комета Churyumov-Gerasimenko со седум бројки 5 Simeon Wednesday, 27 August, 2014 - 02:38
Поле пет допринесува за квалитет на Вашата иднина Simeon Wednesday, 4 April, 2018 - 09:01
политика пресвртни денови Simeon Thursday, 14 April, 2011 - 16:51
Помин на Меркур преку Сонцето редок феномен Simeon Monday, 9 May, 2016 - 12:48
Поплави по 20 години во Германија Simeon Monday, 30 May, 2016 - 14:57
Поплавите на Балканот 2017 предвидувани пред година Simeon Wednesday, 25 October, 2017 - 22:17
Популарни лица Simeon Wednesday, 26 October, 2011 - 16:47
Порачајте Астро Годишна анализа за 2017 изготвена од Симеон Simeon Saturday, 24 December, 2016 - 12:03
Поставување на прашање во Џотишот Simeon Friday, 30 September, 2016 - 13:09
Потврда за 6.5 рихтер Simeon Saturday, 30 August, 2014 - 19:03
потврдување на дадени предвидувања Simeon Wednesday, 27 August, 2014 - 03:47
Потреба за соработка во полето на астрологија Simeon Wednesday, 31 August, 2011 - 16:23
Празнични денови во 2016 Република Македонија Simeon Tuesday, 19 January, 2016 - 15:56
Прашна Марга момент на поставено прашање Simeon Sunday, 24 January, 2010 - 01:34
Прашна момент на поставување на прашање и добивање на одговор Simeon Tuesday, 8 September, 2015 - 03:30
Прво официјално појавување на кралската четворка или... Simeon Saturday, 24 September, 2016 - 21:06