astrologija

Forum Topics Posts Last post
опис: Месечина спој(коњукција) Марс,сличен ефект и кога се во опозиција Бескрупулност и арогантен настап.За да се дојде до целта не се бираат средства.Лоша позиција за брачен живот и односи со женски лица.дава успех во сомнителни зделки и бизниси ,а реализацијате е поврзана со женска енергија.Може да ја вовлече својата блиска фамилија во проблеми само за да заработи-профитира.Силата е различна во однос на поволни и неповолни полиња.
1 3 3 years 41 weeks ago
by vedik
Натална карта од популарни личности во светот на модата,уметноста,забавата,науката,духовниот живот итн.Хороскоп на нацииите на председатели и премиери на држави и значајни личности .
2 8 3 years 48 weeks ago
by Simeon
natalna karta na popularni lica i astro prikazni. Tekstovi od vedka astrologija .
13 23 4 years 38 weeks ago
by Simeon
Астрологија,хороскоп,предвидување со помош на Индиска астрологија,форум администратор Симеон Атанасоки
27 29 5 years 36 weeks ago
by Simeon
Место за објава на семинари предавања и обуки на веб страната АС Ведик.
Објава на семинари по ведска астрологија во почетно ниво основен систем Парашара.
Одговори,предлози,мислења на тема Што е ведска астро логија?Поделба на Џотишот,што е поле,куќа,знак,накша тра.
Лекции по астрологија кои се вовед во студирање на ведската астрологија позната како Џотиш
0 0 n/a
приказни во астрологијата кои помагаат да се разберевлијанието на планетите и хороскопот во животот
5 5 7 years 45 weeks ago
by Simeon
најдете го знакот по индиска -ведска астрологија и западната-тропска астрологија
1 2 9 years 37 weeks ago
by vedik
osnovni aspekti vo astrologijata i nivna primena
Форум за Васту Шастра Ведски концепт за уредување на било каков простор.Овој концепт е еден од најстарите знаења за енергизира ње на просторот и доведување во хармонија со космосот. Се мисли дека Ф-нг Швеј(Feng Shui) настанал на основите на Васту.
3 5 7 years 35 weeks ago
by aa