Меѓународен ден на астрологијата

Меѓународниот ден на астрологијата
20-21 март 
Меѓународниот ден Астрологија  по предлог на АФАН(Американска федерација на Астролози) за прв пат беше иницирана во 1993 година.Поминот на Сонцето во тропскиот дел од Овен се случува приближно на 20 или 21 март секоја година. Тоа е и помин преку првиот тропски степен на Сонцето со што започнува и природниот зодијачки соларен циклус.Треба да се истакне дека оваа позиција не е реална за двете хемисфери на земјата,од причина што додека на северната полутопка теоретски започнува пролетта ,на јужната полутопка имаме обратен ефект започнува есента.Тоа подразбира на светско ниво најмалку две позиции за почеток на пролетта ,а во зависност јужно или северно од тропскиот меридијан. Аналогно на оваа претпоставка, на теоретско ниво треба да има најмалку две прослави на поминот на сонцето преку првиот степен во Овен.астрономска опсерваторија јантар мантар во индија изглед од 1808 година