Уште една потврда за 2 авионски падови

Уште една потврда за 2 воздухопловни несреќи кои се случија рано наутро 2:15 минути во Северен Ирак.Ова е трета несреќа за кусо време,а Симеон Атанасоски даде предвидување ,за периодот од периодот од 25 до 30 јануари 2009 како неповолен во воздушниот собраќај .