Предвидени настани

За помалку од недела имаше повеќе од 10-тина авионски несреќи ,а којзнае колку откажување и спасување во последен момент(меѓу нив за среќа и над скопскиот аеродром).Од нив најмалку 2-3 беа беа тема на тв известувања.Предвидувањето за истите беше дадено предвреме, на страната за ведска астрологија
Останува прашањето за научноста за астрологијата,но научници(астролози) се малку во светот,а не во Македонија.

Вистинско прашање е дали идните авионски несреќи треба да се објават пред време, за да доколку се може се направи избор и се патува во помалку стресни астролошки денови.

Се надевам дека овие предвидувања ќе допринесат за одвоен пристап на Ведската астрологија-Џотиш и не поистоветување со западната астрологија која пред се е психолошка и забавна.За жал луѓето не можат да прават разлика,па иако западните астролози во Македонија многу ретко дале јасни и точни предвидувања,истите се обидуваат да ја бранат и дополнително внесуваат конфузија кај јавноста.Доколку астрологијата се брани со прецизни предвидувања за час би замрел просторот во Македонија,па и во светот,бидејќи само тогаш ќе останат вистинските астролози,а т.н. астролози нема да ја манипулираат јавноста.За да се тврди дека астрологијата е наука треба да се има закони,а кај ведската астрологија има закони за кои Ви требаат неколку животи да ги совладате.

продолжеток...

Предвидувањето беше објавено на каде може да се види дека е објавено цитирам „ објавено 6фебруари 2009 во 22Ч35минути Скопје ,Република Македонија“ и е подвлечено со црвено имајќи во предвид дека,одредени лица ќе ја оспоруваат веста.

Истото е објавено на форумот за астрологија при асведик каде вторпат е дадено истото предвидување за корисниците на англиското говорно подрачје,датум на објавата е цитирам February 06, 2009, 03:24:39 PM може да се провери на дадениот линк

Истото е објавено и на еден од водечките светски форум за астрологија http://forum.astro.com/cgi/forum.cgi?num=1234189963/0 на цитирам датум „ on: 09.02.2009 at 14:32 [UT]“

И дадено предвидување „ My prediction In the period of 8 do13 February 2009 possible airplane crash.In the same period are predicted earthquake with magnutudom 6.3 Rihter .Location is very difficult to forecast.
Maybe 2 airplane disaster in the same period. “

Еве и на крај е објавено и наhttp://episthemologie.wordpress.com/2009/01/06/air-crashes/ каде стоји времето на објава цитирам „February 6, 2009 at 5:19 pm“

Во зададениот период за можни несреќи во воздушниот собраќај беше предвидувано,за минимум две авионски несреќи.Во зададениот период светските агенции известуваа за неколку авионски паѓања ,а имаме 2 поголеми во Бафало и Сент Антонио –Бразил.За малку ќе имаше авионска несреќа во Лондон,па и Скопскиот аеродром јави за инциденти.

....

дадено предвидување е второ во оваа година.Првото е објавено на 25јануари 2009 со предвидување за авионски несреќи во периодот од 25 до30јануари.Во овој период имаме 3 авионски падови и нема потреба да се коментира.

Oвие предвидувања се само мал дел од преку10-тина дадени предвидувања за авионски несреќи кои во континуитет се објавувани во новински изданија,кај нас и надвор,објавено е и на тв-медиумите и има материјални докази за истите од 1994 до денес.